S.T.A.R

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Để xem đầy đủ đánh giá và thống kê chi tiết của S.T.A.R. dành cho mỗi nhà quản lý, xin vui lòng đăng nhập vào Trader's Room

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer44851384.63250.00500.0053.0698
Luxembourg64023774.98100.00500.0013.4944
ProfitFx64376137.07100.001000.0013.0053
FORMULA46732273.23100.0028515.808.2709
moty558874.15100.00650.006.9135
BobCat391500.00300.00500.006.6555
GLORIA363500.00150.00500.004.9969
LegendaryFX322888.00250.00888.003.9172
Konserva6531628.49100.001385.503.2292
MetalMoney370500.00200.00500.003.2145
Supersonic5565815.37100.00501.002.3373
NLsS5381277.01500.00508.902.1179
NightMoney330500.00100.00500.000.9516
LionFX127808.00100.00808.000.8123
FFSprofit563500.00100.00500.000.7273
SkyFX2862136.19100.002136.190.5157
Ultra2831014.40100.001014.400.0207
sasakor326500.00100.00500.000.0142
rksl563600.00100.00600.000.0088
Karni730563500.00100.00500.000.0071
Bachuna563500.00100.00500.000.0064
profit324500.00100.00500.000.0038
urka563550.00100.00550.000.0032
Kaio431500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2429500.00100.00500.000.0021
4321326500.00100.00500.000.0019
big-tortilla325500.00100.00500.000.0016
magicprofit356783.00100.00783.000.0014
Thành lũy của Đầu Tư