S.T.A.R

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Để xem đầy đủ đánh giá và thống kê chi tiết của S.T.A.R. dành cho mỗi nhà quản lý, xin vui lòng đăng nhập vào Trader's Room

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer56776187.62250.00500.0082.7575
moty6781154.23100.00650.0014.9311
Luxembourg76022308.67100.00500.0013.2684
ProfitFx76363645.26100.001000.0010.5044
FORMULA58737962.25100.0033076.1710.0885
MetalMoney490500.00200.00500.008.2611
BobCat511500.00300.00500.006.6607
Supersonic67611135.71100.00501.005.5310
NLsS6581418.71500.00508.902.4461
GLORIA483500.00150.00500.001.4075
YSpeX201500.00100.00500.001.0030
NightMoney450500.00100.00500.000.9378
Konserva773736.66100.00736.660.7986
FFSprofit682500.00100.00500.000.7273
SkyFX4062150.91100.002150.910.6526
Ultra4031014.40100.001014.400.0207
sasakor445500.00100.00500.000.0142
rksl682600.00100.00600.000.0088
Karni730683500.00100.00500.000.0071
Bachuna683500.00100.00500.000.0064
profit444500.00100.00500.000.0038
urka682550.00100.00550.000.0032
Kaio551500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2549500.00100.00500.000.0021
4321446500.00100.00500.000.0019
big-tortilla445500.00100.00500.000.0016
magicprofit475783.00100.00783.000.0014
Thành lũy của Đầu Tư