S.T.A.R

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Để xem đầy đủ đánh giá và thống kê chi tiết của S.T.A.R. dành cho mỗi nhà quản lý, xin vui lòng đăng nhập vào Trader's Room

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer50661152.12250.00500.0059.4853
Luxembourg69927130.50100.00500.0015.9219
ProfitFx70264599.16100.001000.0010.6703
FORMULA52637504.97100.0032805.7910.0180
moty617854.23100.00650.009.1456
BobCat450500.00300.00500.006.5930
MetalMoney429500.00200.00500.005.4324
GLORIA422500.00150.00500.003.6613
Supersonic6157448.19100.00501.002.9385
NLsS5971418.71500.00508.902.2002
Konserva712975.67100.00821.491.2099
NightMoney389500.00100.00500.000.9516
FFSprofit621500.00100.00500.000.7273
SkyFX3452151.47100.002151.470.5390
Ultra3421014.40100.001014.400.0207
sasakor384500.00100.00500.000.0142
rksl621600.00100.00600.000.0088
Karni730622500.00100.00500.000.0071
Bachuna622500.00100.00500.000.0064
profit383500.00100.00500.000.0038
urka621550.00100.00550.000.0032
Kaio490500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2488500.00100.00500.000.0021
4321385500.00100.00500.000.0019
big-tortilla384500.00100.00500.000.0016
magicprofit414783.00100.00783.000.0014
Thành lũy của Đầu Tư