S.T.A.R

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Để xem đầy đủ đánh giá và thống kê chi tiết của S.T.A.R. dành cho mỗi nhà quản lý, xin vui lòng đăng nhập vào Trader's Room

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer41334456.10250.00500.0047.1504
Luxembourg60625069.99100.00500.0014.2884
ProfitFx60976415.13100.001000.0013.2236
chuvashev292500.00100.00500.009.2750
BobCat357800.00300.00500.008.0294
FORMULA43330237.76100.0026890.357.7520
moty524874.15100.00650.006.6445
GLORIA329500.00150.00500.005.9080
MetalMoney336500.00200.00500.003.8080
LegendaryFX288888.00250.00888.002.6080
Supersonic5225803.94100.00501.002.3354
Konserva6191553.51100.001317.342.0001
NLsS5041277.01500.00508.901.8030
NightMoney296500.00100.00500.000.9516
FFSprofit528500.00100.00500.000.7273
Starsmil189510.005000.00510.000.7048
SkyFX2522141.96100.002141.960.6403
LionFX92808.00100.00808.000.3648
SeverAg108708.00100.00708.000.2196
Ultra2491014.40100.001014.400.0207
sasakor291500.00100.00500.000.0142
rksl528600.00100.00600.000.0088
Karni730529500.00100.00500.000.0071
Bachuna529500.00100.00500.000.0064
profit290500.00100.00500.000.0038
urka528550.00100.00550.000.0032
Kaio397500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2395500.00100.00500.000.0021
4321292500.00100.00500.000.0019
big-tortilla291500.00100.00500.000.0016
magicprofit321783.00100.00783.000.0014
Thành lũy của Đầu Tư