S.T.A.R.

"Đối tác S.T.A.R " là một chương trình đối tác duy nhất được phát triển cho các đối tác đưa các nhà đầu tư vào tài khoản của S.T.A.R. – Manager.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT COPY-PARTNER ĐỂ THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ S.T.A.R?

investment-step1

TRỞ THÀNH MỘT ĐỐI TÁC

investment-step2

SỬ DỤNG LINK LIÊN KẾT

investment-step3

KHUYẾN NGHỊ S.T.A.R

investment-step4

NHẬN HOA HỒNG

Điều kiện:

 1. Các đối tác có thể tiếp cận khách hàng với một link liên kết giới thiệu duy nhất có thể tìm thấy trong Cabinet của đối tác trên trang web.
 2. Những đối tác đã làm việc với chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ đường link giới thiệu hiện tại của họ để tham gia vào chương trình "S.T.A.R.-Partner"
 3. Tiền hoa hồng của đối tác được ghi có vào các điều kiện được liệt kê chỉ khi khách hàng được thu hút đầu tư vào tài khoản S.T.A.R.-Manager. Đầu tư của S.T.A.R.-Manager trong tài khoản của chính mình không được tính đến trong việc tính toán hoa hồng đối tác.
 4. Hoa hồng của đối tác * khi đưa khách hàng đầu tư vào tài khoản S.T.A.R. bao gồm hai phần:
tick-icon
Thanh toán từ FortFS chiếm 1% tổng số vốn đầu tư.
Thanh toán này được tính và ghi có tự động vào tài khoản của đối tác sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư cho mỗi khoản đầu tư. Trong trường hợp tái đầu tư, 1% sau sẽ được ghi có cho đối tác khi kết thúc giai đoạn đầu tư mới. Thống kê chi tiết về các khoản hoa hồng dự kiến ​​và tích lũy được hiển thị trong Cabinet của Đối tác trên trang "S.T.A.R.- Partner".
mark-icon
S.T.A.R.-Manager có thể thiết đặt % từ phần thưởng cá nhân của mình như một khoản hoa hồng cho mỗi khoản đầu tư cho đối tác, người đã đưa khách hàng đầu tư vào tài khoản S.T.A.R của anh ấy.
Thanh toán này được tính và ghi có tự động vào tài khoản của đối tác sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư cho mỗi khoản đầu tư. Trong trường hợp tái đầu tư, hoa hồng do người quản lý thiết lập, sẽ được tự động ghi có cho đối tác khi kết thúc giai đoạn đầu tư mới. Thống kê chi tiết về các khoản hoa hồng dự kiến ​​và tích lũy được hiển thị trong Cabinet Đối tác trên trang "S.T.A.R.-Partner".
info
Ví dụ:
 • Đối tác thu hút nhà đầu tư đã đầu tư vào tài khoản S.T.A.R.-Manager 10 000 USD trong 1 tháng.
 • Cho rằng S.T.A.R.-Manager này đã tạo ra khoản hoa hồng 25% phần thưởng cá nhân của mình.
 • Ví dụ, phần thưởng của S.T.A.R.-Manager này là 45% lợi nhuận.
 • Giả sử trong tháng này S.T.A.R.-Manager có lợi nhuận 2,000 USD (20% vốn của nhà đầu tư).
 • Phần thưởng của S.T.A.R.-Manager trong ví dụ này là 900 USD (45% lợi nhuận $2000).

Đối tác nhận được vào cuối tháng (kết thúc giai đoạn đầu tư):

 1. USD 100 hoa hồng từ công ty = 1% vốn đầu tư.
 2. Phí USD 225 được tự động ghi có cho đối tác từ phần thưởng S.T.A.R.-Manager (25% của 900 USD).

Tổng lại, Đối tác nhận được vào cuối tháng có 325 USD hoa hồng trong ví dụ của chúng tôi.

Nếu nhà đầu tư thực hiện một khoản đầu tư mới hoặc tái đầu tư bất kỳ phần nào của vốn, đối tác sẽ nhận được khoản thanh toán thứ hai, tính theo cùng một cách vào cuối giai đoạn đầu tư thứ hai, v.v .