Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer114231432.85250.00500.0070.6318
FORMULA116255777.85100.0048048.0917.0418
Luxembourg133520362.49100.00500.0013.2840
ProfitFx133861088.68100.001000.0011.1968
Supersonic12502298.89100.00501.001.4828
GLORIA1057500.00150.00500.001.4515
Stream144500.00100.00500.001.2256
ForexorPRO-2923000.001000.00500.001.1244
Itriad-10502121601000.00100.001000.001.0379
TurtleProfit414510.00100.00510.001.0151
Ricco299500.00100.00500.001.0000
NightMoney1024500.00100.00500.000.9015
rubikon10525252311033.02100.001033.020.8396
FFSprofit1257500.00100.00500.000.7273
TH2EA_INVEST118500.00100.00500.000.7268
MarsPlus2371000.00500.001000.000.3519
FixM15hand281500.00100.00500.000.0517
Fxmaster187501.00100.00501.000.0399
Night_Scalper180500.00100.00500.000.0283
v0240fo193500.00100.00500.000.0274
Ultra9781014.40100.001014.400.0207
Mecury1771200.001000.001200.000.0201
sasakor1020500.00100.00500.000.0142
rksl1257600.00100.00600.000.0088
Karni7301257500.00100.00500.000.0071
Bachuna1258500.00100.00500.000.0064
profit1018500.00100.00500.000.0038
urka1257550.00100.00550.000.0032
Kaio1125500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21124500.00100.00500.000.0021
43211020500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1020500.00100.00500.000.0016
magicprofit1050783.00100.00783.000.0014