S.T.A.R

Dịch vụ Đầu tư S.T.A.R. ( Doanh Thu Tài Sản Ngắn Hạn) là mô hình tiên tiến trên nền tảng PAMM cho phép các nhà đầu tư lựa chọn người quản lý vốn tốt nhất từ đội ngũ của ​​S.T.A.R. và đầu tư vốn vào một tài khoản S.T.A.R được điều hành bởi một người quản lý vốn cụ thể . Người quản lý quỹ có thể xử lý vốn của các nhà đầu tư khác nhau trong một tài khoản STAR để mang lại lợi nhuận và để nhận phần chia sẻ lợi nhuận của mình vào cuối giai đoạn đầu tư theo các điều khoản và điều kiện của tài khoản STAR < / b>.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R

Nhà đầu tư có thể chọn một hoặc một số nhà quản lý quỹ phù hợp nhất từ ​​các bảng xếp hạng tổng thể về các nhà quản lý cùa STAR dựa trên các tiêu chí cá nhân. S.T.A.R. các nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu suất của từng khoản đầu tư, có thể tái đầu tư hoặc thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán điện tử hoặc một tài khoản ngân hàng. Các nhà quản lý quỹ có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư và nhận phần thưởng theo% lợi nhuận được tạo ra cho các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư
Nhà đầu tư
Nhà quản lý
Nhà quản lý Nhà đầu tư
Lựa chọn nhà quản lý
Thực hiện việc đặt cọc
Giao dịch
Chia sẻ lợi nhuận

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Để xem đầy đủ đánh giá và thống kê chi tiết của S.T.A.R. dành cho mỗi nhà quản lý, xin vui lòng đăng nhập vào Trader's Room

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer56776187.62250.00500.0082.7575
moty6781154.23100.00650.0014.9311
Luxembourg76022308.67100.00500.0013.2684
ProfitFx76363645.26100.001000.0010.5044
FORMULA58737962.25100.0033076.1710.0885
MetalMoney490500.00200.00500.008.2611
BobCat511500.00300.00500.006.6607
Supersonic67611135.71100.00501.005.5310
NLsS6581418.71500.00508.902.4461
GLORIA483500.00150.00500.001.4075

Fort Financial Services cung cấp nền tảng S.T.A.R. cho các nhà quản lý và các nhà đầu tư chứ không phải bên quản lý vốn hoặc bất kỳ giao dịch nào trên thị trường tài chính. Công ty không chịu trách nhiệm về lợi nhuận hoặc thua lỗ mà các nhà quản lý và các nhà đầu tư có thể gặp phải trên thị trường tài chính và không chia sẻ bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng dịch vụ S.T.A.R. . Công ty không tham khảo ý kiến ​​các nhà đầu tư và các nhà quản lý và không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các nhà quản lý và các nhà đầu tư. Kết quả tài chính tích cực trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm những rủi ro tiềm ẩn trong việc đầu tư vào các thị trường tài chính.

Thành lũy của Đầu Tư