Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer86926995.91250.00500.0057.1523
Luxembourg106121016.23100.00500.0013.4354
FORMULA88841298.89100.0036845.3011.5274
ProfitFx106459067.53100.001000.0010.3592
BobCat812500.00300.00500.006.5900
MetalMoney791500.00200.00500.006.2966
Smart-Investment1741863.35100.001863.351.2981
ZQ014310329.05100.00500.001.2504
Supersonic9772168.77100.00501.001.2161
PlutoPlus3221045.00100.0019995.001.1759
NightMoney751500.00100.00500.001.0236
Ricco25500.00100.00500.001.0000
Konserva10741160.91100.001160.910.9802
FixM15hand8500.00100.00500.000.9621
TurtleProfit141510.00100.00510.000.9252
FFSprofit983500.00100.00500.000.7273
MovePerformance5900.00300.00600.000.6254
GLORIA784500.00150.00500.000.6101
Ultra7041014.40100.001014.400.0207
sasakor746500.00100.00500.000.0142
rksl983600.00100.00600.000.0088
Karni730984500.00100.00500.000.0071
Bachuna984500.00100.00500.000.0064
profit745500.00100.00500.000.0038
urka983550.00100.00550.000.0032
Kaio852500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2850500.00100.00500.000.0021
4321747500.00100.00500.000.0019
big-tortilla746500.00100.00500.000.0016
magicprofit776783.00100.00783.000.0014