Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer95732903.09250.00500.0072.8092
Luxembourg114921785.76100.00500.0013.6238
FORMULA97642579.41100.0037067.4313.1712
ProfitFx115260624.42100.001000.0010.6052
GLORIA872500.00150.00500.003.8718
ZQ0113111007.33100.00500.002.0468
winwin383450.00500.002950.001.2121
Trader-X118000.001000.001000.001.0743
KreusTrader-1st21466.70100.00566.701.0246
rubikon1052525461000.00100.001000.001.0237
v0240fo7500.00100.00500.001.0131
TurtleProfit229510.00100.00510.001.0115
Supersonic10651884.16100.00501.001.0074
Ricco113500.00100.00500.001.0000
NightMoney839500.00100.00500.000.8923
MarsPlus529020.00500.001000.000.8351
PlutoPlus12011156.00100.0010500.000.7367
FFSprofit1071500.00100.00500.000.7273
Smart-Investment2621495.16100.001495.160.4508
FixM15hand96500.00100.00500.000.4116
MovePerformance93600.00300.00600.000.2672
Ultra7921014.40100.001014.400.0207
sasakor835500.00100.00500.000.0142
rksl1071600.00100.00600.000.0088
Karni7301072500.00100.00500.000.0071
Bachuna1072500.00100.00500.000.0064
profit833500.00100.00500.000.0038
urka1071550.00100.00550.000.0032
Kaio940500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2938500.00100.00500.000.0021
4321835500.00100.00500.000.0019
big-tortilla834500.00100.00500.000.0016
magicprofit865783.00100.00783.000.0014