Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer102433384.45250.00500.0075.4796
FORMULA104448113.07100.0042649.8514.3269
Luxembourg121720247.32100.00500.0013.3132
ProfitFx122060201.50100.001000.0010.5471
GLORIA940500.00150.00500.002.9097
ZQ011994343.99100.00500.002.5817
Supersonic11331861.49100.00501.001.3294
Night_Scalper62500.00100.00500.001.2618
Stream27500.00100.00500.001.2088
Trader-X796989.681000.001000.001.2020
TurtleProfit297510.00100.00510.001.0715
Daemos44500.00500.00500.001.0439
rubikon10525251141000.00100.001000.001.0360
TH2EA_INVEST0500.00100.00500.001.0286
Itriad-1050212431000.00100.001000.001.0113
Ricco181500.00100.00500.001.0000
NightMoney907500.00100.00500.000.8490
PlutoPlus18811405.69100.009811.370.7647
FFSprofit1139500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1203048.00500.001000.000.7029
FixM15hand164500.00100.00500.000.1866
Fxmaster69501.00100.00501.000.0495
v0240fo75500.00100.00500.000.0274
Ultra8601014.40100.001014.400.0207
Mecury591200.001000.001200.000.0201
sasakor902500.00100.00500.000.0142
Smart-Investment330500.00100.00500.000.0092
rksl1139600.00100.00600.000.0088
Karni7301140500.00100.00500.000.0071
Bachuna1140500.00100.00500.000.0064
profit901500.00100.00500.000.0038
urka1139550.00100.00550.000.0032
Kaio1008500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21006500.00100.00500.000.0021
4321903500.00100.00500.000.0019
big-tortilla902500.00100.00500.000.0016
magicprofit932783.00100.00783.000.0014