Đòn bẩy không giới hạn

leverage

Đòn bẩy không giới hạn là gì?

Thông thường nó có nghĩa là các khoản vay được cung cấp bởi nhà môi giới cho khách hàng để cho phép khách hàng mở các vị trí lớn hơn và tăng thu nhập từ đầu tư mà không cần phải tăng vốn đầu tư của họ. Tuy nhiên, đòn bẩy luôn có những giới hạn được thiết lập ban đầu do nhà môi giới xác định và không thể thay đổi.

Nhưng FortFS bỏ tất cả các giới hạn!

Khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ đòn bẩy không giới hạn từ FortFS. Và điều này là có thể:

 • Được sử dụng đòn bẩy lên đến 1: ∞;
 • Giao dịch với ký quỹ bằng 0;
 • Để mở nhiều vị trí hơn và nhận được lợi nhuận lớn hơn !;

SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY

Đòn bẩy không giới hạn hoạt động dưới những điều kiện sau:

 1. Để kích hoạt đòn bẩy không giới hạn trong Trader’s Cabinet, trong Cài đặt Tài khoản, vui lòng đánh dấu vào trường Đòn bẩy Vô hạn.
 2. Đòn bẩy không giới hạn không có sẵn cho tài khoản Newbie, PRO và S.T.A.R.
 3. Vị trí phải được mở không quá 360 phút trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu và không sớm hơn 2 giờ sau khi bắt đầu phiên giao dịch vào thứ Hai.
 4. Thời gian giữa các vị trí mở phải hơn 5 phút. Trong trường hợp mở một vị trí sớm hơn khoảng thời gian được chỉ định với hợp đồng hiện tại thì đòn bẩy danh nghĩa của tài khoản giao dịch sẽ được đặt vào vị trí đó. Quy tắc này cũng hoạt động trên các vị trí khóa.
 5. Tổng số lot mở cho 1 hợp đồng không được quá 2 lot tiêu chuẩn hoặc 200 lot cent.
 6. Trong trường hợp số tiền nhàn rỗi trên tài khoản nhỏ hơn số dư tài khoản và lỗ do các vị trí mở (Open PL) vượt quá giá trị vốn chủ sở hữu / 2, thì đối với tất cả các vị trí đã mở, đòn bẩy sẽ được đặt là giá trị danh nghĩa.
  Ví dụ: số dư tài khoản là $ 500. Một đơn đặt hàng 1 lot được đặt bằng dịch vụ đòn bẩy không giới hạn. Nếu khoản lỗ hiện tại của lệnh đó vượt quá số tiền $ 167 thì lệnh ban đầu được thiết lập bởi đòn bẩy của nhà giao dịch sẽ được tự động áp dụng cho tài khoản giao dịch này. Việc tính toán được thực hiện như sau: số tiền nhàn rỗi trên tài khoản là số tiền được tính như số dư tài khoản + PL Open theo các vị trí đã mở. Trong trường hợp các lệnh bắt đầu di chuyển xuống thì số tiền Open PL sẽ được trừ vào số dư tài khoản. Nếu Open PL bằng $167 thì vốn chủ sở hữu của tài khoản sẽ là 500-167 = $333. Đồng thời, nếu chúng ta chia số tiền 333 USD cho 2 chúng ta sẽ nhận được 166.5 USD nhỏ hơn số tiền PL Open hiện tại bởi vị trí được mở (166.5 nhỏ hơn 167). Do đó, đòn bẩy ban đầu do nhà giao dịch đặt ra sẽ được áp dụng cho vị trí đó theo các điều khoản và điều kiện khuyến mại. Quy tắc này cũng có thể được áp dụng trong trường hợp có một số lệnh được mở trên tài khoản giao dịch. Trong trường hợp này, Open PL được tính toán cho tất cả các vị trí đã mở.
 7. Tiền thưởng không thể được thực hiện nếu đòn bẩy không giới hạn đang hoạt động. Có thể kích hoạt đòn bẩy không giới hạn chỉ trên những tài khoản không có tiền thưởng Hỗ trợ Margin hoặc tiền thưởng MegaProtect.
 8. Có thể tắt đòn bẩy không giới hạn chỉ khi không có vị trí mở trên tài khoản giao dịch.
 9. Để đặt lệnh mới, bạn phải có đủ tiền trên số dư tài khoản dựa trên yêu cầu ký quỹ cho vị trí đó. Sau khi khớp lệnh thành công và trong trường hợp các điều khoản và điều kiện khác đạt được, đòn bẩy không giới hạn sẽ được áp dung ngay lập tức cho lệnh giao dịch và ký quỹ hỗ trợ ( supporting margin) sẽ được thiết đặt là 0.
 10. Hiện tại, đòn bẩy không giới hạn chỉ có thể được kích hoạt cho các tài khoản MT4.

Chúng tôi luôn bên cạnh bạn!
FortFS Team