8,88% Ultimate Cashback

ultimate-cashback

Kính gửi các nhà giao dịch và nhà đầu tư! 

Chương trình khuyến mãi nhằm mục đích cung cấp sự bù hoàn số dư cho mỗi lệnh giao dịch được đóng với kết quả âm.
Số tiền bù hoàn được cố định và bằng 8.88% số tiền giao dịch âm. Tất cả các khoản bù hoàn được ghi có vào tài khoản giao dịch tự động.

Chương trình khuyến mãi có sẵn trên tài khoản FORT và FLEX.
Chương trình khuyến mãi có giá trị từ ngày 22 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Làm thế nào để tham gia:

 • Đăng nhập vào Trader’sRoom của bạn
 • Tạo loại tài khoản FORT hoặc FLEX. Trong trường hợp tài khoản đã được tạo, bước này có thể bị bỏ qua.
 • Tới phần Bonus và chọn Ultimate Cashback
 • Trong danh sách bật lên, vui lòng chọn tài khoản FORT hoặc FLEX
 • Nhấn nút “Kích hoạt”

Nhận cashback

Điều khoản:

 1. Chương trình khuyến mãi có giá trị từ ngày 22 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2019.
 2. Chỉ những tài khoản được mở trong MetaTrader 5 mới tham gia vào khuyến mãi này
 3. Tài khoản PRO và Newbie không tham gia vào khuyến mãi này
 4. Số dư tài khoản tối thiểu để tham gia vào khuyến mại này là 100 USD hoặc số tiền tương đương với một đơn vị tiền tệ khác. Trong trường hợp số dư tài khoản trở nên ít hơn, tùy chọn bù hoàn số dư sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi số dư tài khoản tăng trở lại mức tối thiểu bắt buộc
 5. Để tham gia vào khuyến mãi này, tài khoản của bạn sẽ không có bất kỳ khoản tiền thưởng hoạt động nào khác
 6. Tổng số tiền bù hoàn tối đa cho mỗi giao dịch là 30 USD hoặc số tiền tương đương với một đơn vị tiền tệ khác
 7. Số tiền bồi thường tối thiểu là 0.01 USD cho tài khoản standard và 0.01 USD cent cho các tài khoản cent
 8. Tổng số tiền bù hoàn tối đa cho mỗi tài khoản giao dịch là 300 USD hoặc số tiền tương đương với một đơn vị tiền tệ khác
 9. Bù hoàn được ghi có vào một tài khoản giao dịch được mở trong MetaTrader 5 và chỉ khi tài khoản này được áp dụng cho hoạt động khuyến mãi này
 10. Để tham gia vào khuyến mãi này, bạn phải chọn tài khoản MT5 và ghi có tài khoản của bạn thông qua ký quỹ hoặc chuyển khoản nội bộ với bất kỳ số tiền nào. Tùy chọn "Ultimate cashback" được kích hoạt tự động ngay khi số dư tài khoản bằng 100 USD hoặc số tiền cao hơn (hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác). Ngay sau khi tài khoản được áp dụng cho khuyến mãi này, nhận xét sau xuất hiện trong lịch sử giao dịch tài khoản "#P cashback được kích hoạt"
 11. Nếu khách hàng quyết định rút tiền hoặc thực hiện chuyển khoản nội bộ sang một tài khoản khác (bao gồm cả chuyển vào tài khoản đối tác) trong thời gian khuyến mãi, khoản bù hoàn số dư âm sẽ không còn được áp dụng cho tài khoản này hoặc bất kỳ tài khoản nào khác được mở cho hồ sơ đã đăng ký này. Ngay sau khi tài khoản bị loại khỏi hoạt động khuyến mãi, nhận xét sau xuất hiện trong lịch sử giao dịch tài khoản “#P cashback được dừng”
 12. Bù hoàn số dư âm chỉ được ghi có nếu thời gian giữa việc đặt lệnh và đóng lệnh là 15 phút của thời gian giao dịch, ngoại trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ
 13. Bù hoàn chỉ được ghi có nếu chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không nhỏ hơn 25 điểm đối với các tài khoản Flex và không ít hơn 10 điểm đối với các tài khoản Fort
 14. Không có khoản bù hoàn nào được ghi có trong trường hợp lệnh được mở theo hướng ngược lại trong cùng một hợp đồng giao dịch và trong 15 phút trước hoặc sau khi lệnh đầu tiên được đặt (hoặc khóa đầy đủ hoặc một phần)
 15. Không có khoản bù hoàn nào được ghi có trong trường hợp chiến lược bảo hiểm rủi ro được sử dụng (hai lệnh bị khóa và mở theo hướng ngược lại)
 16. Bù hoàn được ghi có cho các lệnh được thực hiện trên các nhóm hợp đồng Forex và Hàng hóa (Kim loại)
 17. Số tiền bù hoàn số dư âm được ghi có vào tài khoản của bạn có thể được rút bất kỳ lúc nào nhưng trong trường hợp bạn tạo yêu cầu rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ trước khi kết thúc khuyến mãi này, hồ sơ sẽ bị loại khỏi sự tham gia khuyến mãi.
 18. Trong trường hợp bất kỳ hoạt động gian lận nào được phát hiện, công ty có quyền vô hiệu hóa tất cả các khoản bù hoàn đã ghi có trước đó và hủy kích hoạt khả năng tham gia vào khuyến mãi này cho tất cả các tài khoản được mở cho hồ sơ này
 19. Tất cả các quỹ tiền bù hoàn là các quỹ tiền thưởng và được quy định bởi Quy tắc tố tụng cho tiền thưởng và khuyến mãi

Nhận cashback

Chúng tôi chúc bạn may mắn trong giao dịch!

FortFS,
Citadel of trading