Profit Bonus

Promo Bonus

Kính gửi các nhà đầu tư và đối tác!

FortFS xin thông báo bắt đầu chương trình khuyến mãi “TIỀN THƯỞNG LỢI NHUẬN”, được thiết lập để giúp bạn thúc đẩy khả năng kiếm lợi nhuận giao dịch. Bắt đầu từ ngày 06 tháng Hai cho tới ngày 09 tháng Ba năm 2018 mỗi lệnh giao dịch đang có lời sẽ được thưởng 2% trên khoản lời đó. Khoản tiền phần trăm được ghi có sẽ được phép rút mà không có bất kỳ giới hạn nào.

LẤY NÓ NGAY

 • Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 06/02/2018 cho đến ngày 09/03/2018.
 • Tất cả các tài khoản có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi ngoài từ tài khoản Newbie, PRO và S.T.A.R.
 • Số tiền thưởng tối thiểu là 1 cent đối với tài khoản tiêu chuẩn (standard) và 0.01 cent đối với tài khoản cent.
 • Tất cả các ngày sẽ được ghi chép chặt chẽ theo thời gian của nền tảng giao dịch. Làm ơn chú ý rằng mỗi ngày mới bắt đầu vào lúc 00:00:00 theo giờ nền tảng giao dịch.
 • Chỉ những tài khoản với balance từ 100 USD (hoặc tương đương theo tỷ lệ chuyển đổi tiền của nền tảng giao dịch) có thể tham gia, bao gồm mỗi lệnh giao dịch đóng và số tiền thưởng.
 • Số tiền tối đa đối với thanh toán tiền thưởng một lần được giới hạn là 50 USD hoặc tương đương đồng tiền khác.
 • Số tiền tổng của phần trăm được nhận trên mỗi tài khoản có thể không vượt quá 150 USD hoặc tương đương đồng tiền khác. Các khách hàng có thể có một vài tài khoản tham gia vào chương trình này mà không bị giới hạn.
 • Những giao dịch được tham gia vào chương trình là những giao dịch:
  • thuộc nhóm công cụ giao dịch Forex và Hàng hóa ( Kim loại)
  • mở và đóng lệnh trong giai đoạn chương trình khuyến mãi (06.02.2018 cho đến 09.02.2018)
 • Thưởng KHÔNG được cộng vào tài khoản nếu
  • quỹ tiền được sử dụng trong giao dịch và tiền thưởng khác được cung cấp bởi công ty.
  • khách hàng từ chối tham gia vào chương trình khuyến mãi của công ty.
 • Số tiền phần trăm được cộng vào được phép rút mà không có giới hạn nào.
 • Trong trường hợp xảy ra các hoạt động gian lận, công ty có quyền hủy số tiền thưởng đấy và hủy chương trình khuyến mãi đối với tất cả các tài khoản của khách hàng.