888 Bonus

Kính gửi các nhà đầu tư và đối tác,
888

Chúng tôi rất vui được mời bạn tham gia chương trình khuyến mãi mới "Thưởng 888 " của chúng tôi. Kể từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 tất cả các tài khoản có số dư tối thiểu là 150 USD (hoặc tương đương bằng một loại tiền tệ khác) sẽ được cộng thêm một khoản tiền theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi giao dịch có lãi. Tỷ lệ phần trăm sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngày mà giao dịch được đóng và theo trình tự "Fibonacci". Dưới đây là bảng tỷ lệ phần trăm tương ứng với ngày cụ thể.

Lợi nhuận thu được từ giao dịch có thể được rút bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Khi chương trình khuyến mãi "Thưởng 888" kết thúc, tài khoản của bạn sẽ tham gia rút thăm may mắn. 5 tài khoản giao dịch sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bất kể số tiền gửi và lợi nhuận đạt được. Với tài khoản đã chọn, phần thưởng đã được nhận sẽ được tăng gấp đôi (bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của khuyến mãi này). Số tiền này có thể được rút ngay lập tức mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Nhận thưởng


Date % Date %
30/07 1 16/08 5
31/07 1 17/08 8
1/08 2 20/08 5
2/08 3 21/08 3
3/08 5 22/08 2
06/08 8 23/08 1
07/08 5 24/08 1
08/08 3 27/08 2
09/08 2 28/08 3
10/08 1 29/08 5
13/08 1 30/08 8
14/08 2 31/08 5
15/08 3

Số tiền thưởng được ghi có như một giao dịch số dư riêng biệt.

 • Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018.
 • Tài khoản Newbie, Pro và S.T.A.R không tham gia vào chương trình khuyến mãi.
 • Khuyến mãi này không có sẵn cho các tài khoản trước đây đã nhận được tiền thưởng Mega Protect, Support Margin và Welcome.
 • Số tiền thưởng tối thiểu là: 1 cent trên tài khoản standard và 0.01 cent trên tài khoản cent.
 • Tất cả các ngày đều được tính đúng theo thời gian của nền tảng giao dịch, nghĩa là mỗi ngày mới bắt đầu lúc 00:00:00 giờ trên nền tảng.
 • Chỉ có các tài khoản có số dư ít nhất 150 USD (hoặc tương đương bằng tiền tệ khác) mới có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Số dư này bao gồm tất cả các giao dịch và tiền thưởng đã đóng. Tuy nhiên, số tiền thưởng của chương trình thưởng không cần nạp tiền sẽ không được tính vào.
 • Khoản tiền thưởng tối đa cho một lần được giới hạn là 50 USD hoặc tương đương với đơn vị tiền tệ khác.
 • Tổng số tiền thưởng được ghi có trên một tài khoản không được quá 150 USD hoặc tương đương tiền tệ khác.
 • Khách hàng có thể có một vài tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Sau khi hoàn thành chương trình khuyến mãi, tất cả những người tham gia sẽ tham gia vào bản vẽ giải thưởng. Năm người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên có số tiền lợi nhuận cuối cùng sẽ được tăng gấp đôi.
 • % số tiền thưởng được ghi có sẽ có thể được rút mà không có hạn chế nào.
 • Trong trường hợp các hoạt động gian lận, công ty có quyền hủy bỏ các khoản tiền thưởng bổ sung và hủy khuyến mãi cho tất cả các tài khoản của khách hàng.