Webmaster

FortFS cung cấp hầu hết các điều kiện đáng tin cậy và có lợi cho các Đối tác kinh doanh. Chương trình Đối tác Webmaster của chúng tôi đã được phát triển đặc biệt cho những đối tác có kế hoạch thu hút không chỉ các nhà giao dịch mà còn các đối tác khác.

Chương trình đối tác của Webmaster có các tính năng sau:

Hệ thống đa cấp của các khoản hoa hồng của đối tác, số liệu thống kê tài khoản chi tiết, rút ​​tiền hoa hồng, khuyến mãi cho khách hàng và đối tác liên tục, và các đề xuất cá nhân phù hợp cho từng đối tác cho phép bạn đạt được kết quả tài chính đáng kể với những nỗ lực tối thiểu.

PHẠM VI THƯỞNG CỦA ĐỐI TÁC


lên đến 65%
SPREAD
tối đa 25 usd
cho mỗi Standard Lot
lên đến 10%
DOANH THU tài chính
ĐỀ XUẤT phù hợp
CHO CÁC ĐỐI TÁC KHU VỰC

Trở thành một đối tác

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Sử dụng link liên kết giới thiệu duy nhất, bạn có thể thu hút được cả nhà đầu tư và đối tác trong các chương trình Webmaster 3 và Webmaster 5. Do đó, bạn nhận được phần thưởng của đối tác không chỉ từ khách hàng trực tiếp của bạn, mà còn từ các thương nhận được thu hút bởi các đối tác phụ thuộc dưới bạn. Thực tế, ngay khi tổng khối lượng giao dịch trong mạng lưới Đối tác của bạn vượt quá 250 lot, ngay lập tức bạn có được trạng thái Premium và bắt đầu nhận hoa hồng tăng lên cho các giao dịch của khách hàng từ tất cả các cấp và khi doanh thu vượt quá 1500 lot, chương trình đối tác bạn nhận được Trạng thái VIP. Để biết thêm chi tiết về các chương trình đối tác của Webmaster 3 và Webmaster 5, vui lòng xem bên dưới:

Bạn
là Đối tác cấp 1
khách hàng cấp 1
Nhận thưởng là 25% trên spread
Bạn có được một khách hàng và một đối tác. Khách hàng cấp 1 của bạn giao dịch 10 lot EUR/USD, phần thưởng của bạn là $50*
Đối tác cấp 2
Khách hàng cấp 2
Nhận thưởng là 15% trên spread
Đối tác cấp 1 của bạn có 1 khách hàng và hai đối tác (cấp của bạn là cấp 2). Khách hàng giao dịch được 10 lot EUR/USD và bạn nhận được $30
Đối tác cấp 3
Khách hàng cấp 3
Nhận thưởng là 5% trên spread
Đối tác cấp 2 của bạn có ba khách hàng và một đối tác (cấp của bạn là cấp 3). Khách hàng giao dịch được 50 lot EUR/USD và 10 lot XAU/USD thì bạn nhận được $98.5
Đối tác cấp 4
Khách hàng cấp 4
Nhận thưởng là 5% trên spread
Đối tác cấp 3 của bạn có hai đối tác và ba khách hàng ( cấp của bạn là cấp 4). Khách hàng giao dịch 70 lot EUR/USD và 20 lot XAU/USD thì bạn nhận được $167
Đối tác cấp 5
Khách hàng cấp 5
Nhận thưởng là 5% trên spread
Đối tác cấp 4 của bạn có ba đối tác và 4 khách hàng (cấp của bạn là cấp 5). Khách hàng giao dịch 100 lot EUR/USD và 30 lot XAU/USD thì phần thưởng của bạn là $245.5
TỔNG PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ $591

*Trong ví dụ trên, phần thưởng của đối tác được tính cho loại tài khoản FORT (spread cố định).

Tính phần thưởng của bạn trong mục Partner Calculator

Partners Calculator

BẢNG THANH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH BA CẤP

Trong bảng dưới đây bạn có thể thấy số tiền hoa hồng của bạn cho mỗi Lot Standard được giao dịch bởi khách hàng các cấp khác nhau:

Loại tài khoản Cấp khách hàng Thanh toán WEBMASTER 3
BASIC lên đến 250 lot PREMIUM lên đến 1500 lot VIP từ 1500 lot
Fort 1
2
3
40%
10%
5%
55%
15%
5%
55%
15%
5%
Flex 1
2
3
$4
$1
$0.5
$5.5
$1.5
$0.5
$6.5
$2
$1
Pro 1
2
3
$4
$1
$0.5
$5.5
$1.5
$0.5
$6.5
$2
$1

BẢNG THANH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH NĂM CẤP

Loại tài khoản Cấp khách hàng Thanh toán WEBMASTER 5
Fort 1
2
3
4
5
25%
15%
5%
5%
5%
Flex 1
2
3
4
5
$2.5
$1.5
$0.5
$0.5
$0.5
Pro 1
2
3
4
5
$2.5
$1.5
$0.5
$0.5
$0.5
tick-icon
Các điều khoản và điều kiện của chương trình liên kết Webmaster
  • Ngay khi một khách hàng tiềm năng chuyển qua link liên kết, hệ thống sẽ lưu trữ hoạt động này. Thông tin này được lưu trữ tối đa 10 năm, đảm bảo đối tác tiếp nhận hoa hồng ngay cả khi khách hàng mở một tài khoản giao dịch khác trong một hoặc hai năm.
  • Một đối tác nhận được phần thưởng cho mỗi giao dịch mua bán của khách hàng, cho bất kỳ khối lượng nào (không nhất thiết phải là một lot hoàn chỉnh) và bất kỳ khoảng thời gian nào.
  • Một đối tác có thể rút tiền vào bất kỳ lúc nào và không có bất kỳ hạn chế nào.
  • Số tiền hoa hồng của bạn chỉ phụ thuộc vào tổng doanh thu. Nó không gắn liền với số lượng giao dịch, số tiền khách hàng nạp và hoạt động của khách hàng.
  • Thông tin chi tiết về doanh thu của từng cấp Đối tác trong mạng lưới Đối tác luôn sẵn sàng để theo dõi trong Partner Cabinet.
mark-icon
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
  • Có thể tìm thêm thông tin về kế hoạch tính lãi suất đối tác bằng cách đọc từng phần của chương trình liên kết và các điều kiện của nó. Thanh toán lãi suất đối tác được thực hiện với các điều kiện của MTP (Pip giao dịch tối thiểu / Giao dịch tối thiểu).
  • Đối tác không nhận được bất kỳ hoa hồng nào từ những giao dịch được thực hiện trên tài khoản Flex - Newbie.
  • Công ty có quyền vào bất cứ lúc nào hạn chế tổng hoa hồng đối tác dến 20% trên Net Deposit (chênh lệnh giữ tổng tiền nạp và tổng tiền rút) của khách hàng của đối tác. Trong trường hợp tổng thanh toán đối với đối tác vượt qua giới hạn trên, công ty có thể bất cứ lúc nào khấu trừ số tiền vượt qua đó từ bất kỳ tài khoản giao dịch hoặc tài khoản đối tác nào của Đối tác đó.