Quản trị website

 

  Fort Financial Services phát triển chương trình quản trị Website đối với các khách hàng có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư và các đối tác.

  Khi Đối tác đăng ký trên trang website của công ty, họ nhận được một liên kết giới thiệu duy nhất mà họ có thể đặt trong các bài viết blog về tài chính, đính kèm trong chữ ký của họ tại các diễn đàn, đặt vào banner của công ty trên các trang website của họ, hoặc chọn một phương tiện khác. Sau đó, mọi người click vào link giới thiệu được công bố sẽ được tự động vào tài khoản đối tác của bạn. Ngay sau khi các khách hàng mở tài khoản giao dịch thật tại Fort Financial Services, các đối tác sẽ nhận được hoa hồng từ mỗi lệnh giao dịch mà họ thực hiện. Kể từ khi các nhà đầu tư đã nhấp vào liên kết giới thiệu đặt bởi các đối tác, họ trở thành "khách hàng cấp thứ nhất" của đối tác.

  Một số "khách hàng cấp thứ nhất" cũng chắc chắn sẽ được quan tâm trong chương trình đối tác của chúng tôi và sẽ muốn kiếm thêm thu nhập với nỗ lực tối thiểu nhất. Khi "khách hàng cấp thứ nhất" của bạn cũng trở thành Đối tác của Công ty và đặt link liên kết giới thiệu đặc biệt của anh ta/cô ta trên các trang website khác nhau, các nhà đầu tư mà mình thu hút sẽ là "khách hàng cấp hai" của bạn. Ngay khi "khách hàng cấp hai" mở một tài khoản giao dịch thật trên trang website của Fort Financial Services và bắt đầu thực hiện các hoạt động giao dịch, bạn cũng sẽ nhận được hoa hồng cho các lệnh giao dịch của các nhà đầu tư đó. Bằng cách này, các điều kiện của chương trình này đảm bảo rằng đối tác sẽ nhận được hoa hồng ngay cả đối với các lệnh giao dịch được thực hiện bởi khách hàng đã được thu hút bởi các đối tác mà họ mời tới.

  Nhưng các cơ hội cho Đối tác Quản trị Website không kết thúc ở đây! Đối tác sẽ nhận được hoa hồng ngay cả đối với những giao dịch được thực hiện bởi các nhà đầu tư "khách hàng cấp hai" mang lại. Bằng cách đặt các liên kết giới thiệu riêng của mình trên các trang website khác nhau hoặc banner của Công ty trên trang website của họ, Đối tác của Fort Financial Services tham gia trong chương trình này trở thành chủ sở hữu của mạng lưới đối tác ba cấp độ quản trị Website.

  Bạn có thể đi xa hơn nữa và tham gia trong chương trình quản trị trang Website cấp 5, nơi bạn có thể kiếm được thu nhập cho những giao dịch được thực hiện bởi "các khách hàng thứ cấp", sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn! Fort Financial Services phấn đấu để tạo ra các điều kiện có lợi nhất cho sự phát triển tài chính cho Đối tác của mình ". Bạn sẽ được quan tâm để biết rằng khi khối lượng tổng thể của giao dịch trong toàn bộ mạng lưới đối tác đạt 250 lot, nó ngay lập tức đạt trạng thái Premium và bắt đầu thu được tiền hoa hồng cao hơn cho các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của tất cả các cấp. Sau khi vượt qua 1.500 lot, bạn đạt đến trạng thái VIP.

  Bảng được thể hiện dưới đây cho thấy số tiền thu nhập bạn kiếm được cho mỗi lot tiêu chuẩn của các khách hàng bạn thu hut từ các cấp độ khác nhau:


  Hoa hồng quản trị website cấp 3*
  Loại tài khoảnCấp độ khách hàngCơ bản
  lên đến 250 lot
  Premium
  lên đến 1500 lot
  VIP
  từ 1500 lot
  Fort
  1
  2
  3
  40%
  10%
  5%
  55%
  15%
  5%
  55%
  15%
  5%
  Flex
  1
  2
  3
  4$
  1$
  0.5$
  5.5$
  1.5$
  0.5$
  6.5$
  2$
  1$
  PRO
  1
  2
  3
  4$
  1$
  0.5$
  5.5$
  1.5$
  0.5$
  6.5$
  2$
  1$
  *Thanh toán cho Đối tác mỗi lot đối với hợp đồng CFD là 35%, 50% và 65% chênh lệch giá từ mỗi lot tương ứng.
  Loại tài khoảnCấp độ khách hàngHoa hồng
  quản trị website cấp 5*
  Fort
  1
  2
  3
  4
  5
  25%
  15%
  5%
  5%
  5%
  Flex
  1
  2
  3
  4
  5
  2.5$
  1.5$
  0.5$
  0.5$
  0.5$
  PRO
  1
  2
  3
  4
  5
  2.5$
  1.5$
  0.5$
  0.5$
  0.5$
  *Thanh toán cho Đối tác mỗi lot đối với hợp đồng CFD là 35%, 50% và 65% chênh lệch giá từ mỗi lot tương ứng.

  Các điều kiện cho Chương trình Đối tác Quản trị Website:

  • Ngay sau khi các khách hàng tiềm năng theo link liên kết, một dấu hiệu đặc biệt xuất hiện trong trình duyệt của họ, nói với hệ thống về những người họ đã mời. Điểm đánh dấu này được lưu trữ trong 10 năm mà đảm bảo rằng đối tác nhận được hoa hồng ngay cả khi nếu khách hàng quyết định để mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch một hoặc hai năm sau đấy.
  • Đối tác sẽ nhận thanh toán cho tất cả các lệnh giao dịch mà khách hàng thực hiện, liên hệ tới khối lượng giao dịch (không nhất thiết là tổng số lot) hoặc độ dài của lệnh giao dịch.
  • Đối tác có thể rút tiền mà họ kiếm được ở bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ giới hạn nào.
  • Số tiền hoa hồng của bạn chỉ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch được thực hiện và không bị ràng buộc đến số lệnh giao dịch, kích thước tiền nạp của khách hàng, hoạt động của họ, ….
  • Đối tác có thể xem mục Cabinet Cá Nhân Của Đối Tác để xem thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch đối với mỗi cấp độ của mạng lưới khách hàng.

  Gia nhập với chúng tôi đội ngũ của các chuyên gia thành công !

  Bạn có thể gửi bất cứ câu hỏi nào bạn có thể có đến Bộ Phận Quan Hệ Đối Tác và chúng tôi sẽ trả lời bạn nhanh nhất ngay khi có thể:

  partnership@fortfs.com

  Thành lũy của Đầu Tư