Chương trình Đối tác Đại lý Khu vực của Fort Financial Services được tập trung vào các đối tác giàu kinh nghiệm muốn mở văn phòng ở khu vực của riêng mình và đã sẵn sàng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ. Đối tác sẽ tự xếp đặt một kho vũ khí đầy đủ cho họ để bắt đầu kinh doanh thành công và sau đó phát triển nó. Điều này được bao gồm một thương hiệu nổi tiếng với một giấy phép quốc tế, khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo và tài liệu đào tạo của chúng tôi, và hỗ trợ thông tin đầy đủ.

Fort Financial Services thông báo đại lý ‘được mở trên trang web của công ty’ và đặt thông tin liên lạc các văn phòng khu vực tại phần ‘ Đại lý ’. Các thành viên của Bộ Phận Quan hệ Đối tác cũng sẽ cung cấp các tùy chọn có lợi nhất cho sự hợp tác mà phụ thuộc vào cá đặc điểm cụ thể của khu vực đối tác và kinh nghiệm cá nhân của họ trong hoạt động môi giới.

Đối tác của công ty tham gia vào chương trình này không chỉ trở thành một phần của tổ chức quốc tế Fort Financial Services, họ cũng bắt đầu hoạt động kinh doanh riêng của họ sẽ mang lại cho họ một khoản thu nhập ổn định.

Bạn có thể gửi bất cứ câu hỏi mà bạn có thể có đến Bộ Phận Quan Hệ Đối Tác và chúng tôi sẽ rất hân hạnh được trả lời chúng:

partnership@fortfs.com