Dành cho người đăng ký


1. Có hồ sơ được xác minh tại Fort Financial Services (đăng ký)
2. Có tài khoản giao dịch phù hợp với đặc điểm của Tài khoản Master. Cân nhắc các đặc điểm sau:
 • Loại tài khoản (Fort, Flex hoặc Pro)
 • Đòn bẩy
 • Loại tài khoản (standard hoặc cent)
3. Công ty thiết lập số dư khuyến nghị tối thiểu khi theo dõi một tài khoản cụ thể. Làm theo sự khuyến nghị này làm tăng cơ hội rằng bất kỳ vị thế nào được mở trên Tài khoản Master sẽ được sao chép cụ thể đến tài khoản của người theo dõi. Công ty không bảo đảm rằng tất cả các giao dịch từ Tài khoản Master sẽ được sao chép đến tài khoản của người theo dõi khi nhà đầu tư của Tài khoản Master có thể dùng bất kỳ chiến lược giao dịch nào và nạp tiền vào Tài khoản Master để làm tăng khối lượng giao dịch. Người theo dõi phải giám sát số dư Tài khoản Master và điều chỉnh vốn góp hiện có hoặc free margin trên tài khoản của anh ấy/cô ấy.

Theo dõi một Tài khoản Master

 1. Chọn một master từ bảng xếp hạng của Tài khoản Master bằng cách nhấp chuột vào tên tài khoản (bảng xếp hạng).

  Rating Master account

 2. Sau khi quan sát các nhãn biểu đồ đặc điểm của tất cả các tài khoản, nhấp chuột vào “Theo dõi”.

  Master view

 3. Trong cửa số tiếp theo, bạn phải chọn tài khoản USD hiện tại của bạn, tài khoản sẽ được dùng để chi trả cho việc theo dõi. Bạn cũng phải nhập mật khẩu của tài hoản hiện tại được chọn.

  Subscription payment type

 4. Sau đó, bạn phải chọn phần trăm số lệnh được sao chép và xác nhận sự bắt đầu của việc sao chép lệnh. Form này yêu cầu phần trăm sao chép và mật khẩu của tài khoản được dùng sao chép.

  Subscription activation

 5. Sau khi nhấp chuột vào “Kích hoạt” bạn sẽ được chuyển sang trang theo dõi của bạn một lần nữa. Sự theo dõi mới sẽ được kích hoạt trong 5 phút.
 6. Trong trường hợp hoạt động giao dịch tôi thiểu (phí theo dõi/10, lot standard) chưa được đạt trong Tài khoản Master trong vòng 30 ngày, phí theo dõi sẽ được trả về tài khoản USD hiện tại của người theo dõi.

Khôi phục lại và tạm dừng sự theo dõi

Trong mục “Sự theo dõi” bạn có thể giám sát tình trạng của sự theo dõi.
Trong mục này, bạn có thể tạm dừng một sự theo dõi bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng phía bên phải của bảng.

Tạm dừng sự theo dõi:
 1. Để tạm dừng một sự theo dõi, nhấp chuột vào nút phù hợp phía bên phải của bảng.

  Subscription pause

 2. Sau đó, bạn cần nhập mật khẩu của tài khoản được sử dụng cho việc Sao Chép Giao Dịch.

  Subscription pause

 3. Bạn cũng có thể chọn “Đóng lệnh”.
Khôi phục sự theo dõi:
 1. Để khôi phục lại sao chép các lệnh, nhấp chuột vào nút tương ứng phía bên phải của bảng.

  Subscription pause

 2. Sau đó, bạn cần nhập mật khẩu của tài khoản được dùng cho việc Sao Chép Giao Dịch.
 3. Khi bạn khôi phục lại sao chép bạn có thể một lần nữa chọn hệ số sao chép giao dịch.
 4. Sự khôi phục sao chép sẽ có sẵn cho đến cuối giai đoạn theo dõi.
 5. Nếu sự theo dõi hết hạn, sau đó khôi phục lại, phí theo dõi trong vòng 30 ngày tiếp sẽ bị trừ từ tài khoản USD hiện tại của bạn.
 6. Khi khôi phục sự theo dõi, nếu bạn muốn, bạn có thể một lần nữa chọn tài khoản được dùng cho việc sao chép cũng như thay đổi hệ số sao chép giao dịch.

  Subscription activation