CopyTrading

CopyTrading là dịch vụ tự động sao chép các giao dịch từ tài khoản đã được lựa chọn của nhà đầu tư. Dịch vụ này cho phép bạn chọn các chiến lược kinh doanh thành công nhất từ ​​bảng xếp hạng các Tài khoản Master và sao chép các giao dịch với khối lượng bằng hoặc lớn hơn/nhỏ hơn trên tài khoản giao dịch của bạn. Trong quá trình sao chép, một người đăng ký có thề hoàn toàn kiểm soát quá trình và dừng hoặc khởi động việc sao chép các giao dịch bất cứ lúc nào, cũng như thực hiện việc giao dịch riêng của mình

Lợi ích của CopyTrading:.

  1. Trong trường hợp không có đủ khối lượng các giao dịch trên tài khoản Master trong vòng 30 ngày, số tiền lệ phí đăng ký sẽ được hoàn chuyển toàn bộ cho người đăng ký.
  2. Những nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách bán việc đăng ký (tín hiệu giao dịch) từ tài khoản Master của họ trong bảng xếp hạng.
  3. Việc xếp hạng Tài khoản Master được xây dựng trên cơ sở hiệu quả quản lý trong giao dịch của một tài khoản Master cụ thể. Điều này có nghĩa rằng nó không tính đến số dư của tài khoản Master, bảng xếp hạng chỉ xem xét tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của margin tham gia giao dịch.

Ví dụ về phép tính cho việc đánh giá:

Thương nhân A có 1.000 $ trong tài khoản. Ông bán 1 lot USDJPY, sử dụng cho giao dịch này $100. Thương nhân A đã kiếm được $ 200, do đó hiệu quả của ông là 200/100 * 100% = 200% Thương nhân B cũng có $ 1,000 trong tài khoản và bán 5 lô USDJPY. Margin cho giao dịch này là $ 500. Nếu anh ta kiếm được $ 500, hiệu quả của anh ta là 500/500 * 100% = 100%. Do đó, thương nhân B cho thấy hiệu quả thấp hơn cho số tiền ký quỹ tham gia vào giao dịch và sẽ thấp hơn trong bảng xếp hạng so với thương nhân A.

Như vậy, việc đánh giá phản ánh số liệu thống kê công bằng nhất của chiến lược giao dịch cho từng tài khoản Master.


Đánh giá tài khoản master

Để xem đầy đủ việc đánh giá về Copytrading và những thồng kê chi tiết cho mỗi tài khoản master, xin vui lòng đăng nhập Trader's room.

LệnhTên tài khoản MasterGiá đăng ký (USD)Mức rút vốn tối đaLợi nhuận hiện tạiTuổi của tài khoảnCòn hiệu lực
1ProWaveTrader15 USD-255.93 USD2757.72 USD% ngày 34.33 %
2aBCtrading15 USD-10928.46 EURC47397.75 EURC% ngày 30.28 %
3ST-OK15 USD-4893.39 USDC15536.23 USDC% ngày 28.67 %
4ProfiTTradersNetwork25 USD-59.98 USDC758.59 USDC% ngày 27.55 %
5At0p15 USD-433.50 USD4299.15 USD% ngày 22.33 %
6BollingerReverse15 USD-1109.70 USDC22039.47 USDC% ngày 21.97 %
7Fiddler15 USD-918.97 USDC4590.60 USDC% ngày 20.02 %
8turbo-greed15 USD-309.54 USDC4309.29 USDC% ngày 19.13 %
9FXH15 USD-2388.35 USDC15267.97 USDC% ngày 18.21 %
10NMSmart15 USD-1629.61 USDC18046.65 USDC% ngày 18.07 %
11slivator20 USD-933.49 USDC4676.68 USDC% ngày 17.56 %
12KOS15 USD-214.82 USDC3272.09 USDC% ngày 17.13 %
13EA-PUMA15 USD-1444.80 USDC7897.54 USDC% ngày 16.06 %
14MAGMA-215 USD-9569.84 EURC61627.47 EURC% ngày 14.76 %
15BollingerReverse-Crosses15 USD-1402.78 USDC47586.85 USDC% ngày 14.75 %
16VLG0215 USD-4329.60 USDC15858.12 USDC% ngày 14.48 %
17Smart8820 USD-786.60 USDC9158.19 USDC% ngày 14.09 %
18Robot-cash-315 USD-74.59 USD355.51 USD% ngày 13.85 %
19Q2FXBBPOWEREURUSD50 USD-1240.00 USDC16273.23 USDC% ngày 13.71 %
20BetStart15 USD-1577.39 USDC22922.61 USDC% ngày 12.28 %
1 2 3 4 5 6 7
Thành lũy của Đầu Tư