COPYTRADING

CopyTrading-Partner là một chương trình được phát triển cho các đối tác muốn thu hút khách hàng đến dịch vụ sao chép các giao dịch tự động. Các đối tác có thể chọn chương trình chương trình đối tác phù hợp và có lợi nhất để thu hút khách hàng đến dịch vụ CopyTrading.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐỐI TÁC COPYTRADING?

investment-step1

Đăng ký với tư cách là đối tác

investment-step2

Sử dụng link liên kết giới thiệu

investment-step3

Dịch vụ CopyTrading khuyến nghị

investment-step4

Nhận hoa hồng

Điều khoản của Chương trình Đối tác CopyTrading

  1. Sử dụng link liên kết giới thiệu độc đáo của bạn để thu hút khách hàng.
  2. Các đối tác đã hợp tác với chúng tôi, có thể sử dụng bất kỳ link liên kết nào của họ để tham gia vào chương trình CopyTrading-Partner.
  3. Đối tác nhận được phần thưởng cho mỗi giao dịch sao chép của khách hàng - bất kể khối lượng và thời gian của giao dịch.
  4. Partner có thể rút tiền hoa hồng từ tài khoản đối tác bất cứ lúc nào mà không có hạn chế.
  5. Số tiền hoa hồng chỉ phụ thuộc vào tổng khối lượng giao dịch và không gắn liền với số lượng giao dịch, quy mô của tiền nạp khách hàng, doanh số giao dịch, v.v ...
  6. Để biết thêm thông tin chi tiết về hoa hồng của đối tác và quy mô hoa hồng, hãy xem phần "Partners" trên trang web của chúng tôi.