Dành cho master


1. Để sử dụng dịch vụ, bạn nên có hồ sơ đã được xác minh tại Fort Financial Services.
2. Để tạo một Tài khoản Master, tổng số tiền nạp vào, không tính số lượng tiền thưởng trong tài khoản, phải ít nhất là 100 USD.
3. Để bảo vệ lợi tức cho người theo dõi, công ty thiết lập một khối lượng giao dịch tối thiểu: số phí theo dõi hàng tháng/10. Ví dụ, Tài khoản Master thiết lập phí theo dõi 20 USD, sau đó khối lượng giao dịch tối thiểu sẽ là 2 lot standard. Nếu Tài khoản Master bằng đồng cent, sau đó khối lượng giao dịch tối thiểu sẽ là: (số phí hàng tháng/10)*100. Trong trường hợp ví dụ trên, nó sẽ là 200 micro lot. Nếu Tài khoản Master không đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu trong vòng 30 ngày, sau đó tổng số tiền phí theo dõi sẽ được trả lại cho người theo dõi. Nếu Tài khoản Master đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu, vào cuối giai đoạn giao dịch, tiền phí theo dõi được tự động ghi có vào tài khoản hiện tại đồng USD của master.
4. Nếu như không có hoạt động giao dịch nào trong Tài khoản Master trong vòng 30 ngày, Tài khoản Master sẽ bị loại ra từ bảng xếp hạng cho đến khi nó khôi phục lại hoạt động giao dịch.
5. Số tiền phí theo dõi tối thiểu là 15 USD.
6. Công ty giữ lại 10% hoa hồng từ phí theo dõi. Tiền sẽ được ghi có vào tài khoản USD của master sau khi đã trừ 10% hoa hồng bởi công ty.

Mở một tài khoản Master

Để mở một Tài khoản Master, bạn cần phải có tài khoản giao dịch forex loại Flex, Fort hoặc Pro. Điền đầy đủ thông tin vào form để mở một Tài khoản Master.

  1. Chọn một tài khoản giao dịch.
  2. Thiết lập mức phí theo dõi.
  3. Thiết lập một tên duy nhất cho tài khoản của bạn. Tên này sẽ được hiển thị trong bảng xếp hạng. Chúng tôi cân nhắn rằng bạn nên dùng ký tự tiếng Anh, nó sẽ dễ dàng hơn cho những người theo dõi để tìm ra tài khoản của bạn.
  4. Nhập thông tin vào mục mô tả tài khoản của bạn (ví dụ, chiến lược được sử dụng trong tài khoản của bạn).

Create Master account