Về CopyTrading

CopyTrading là dịch vụ tự động để sao chép các giao dịch từ các tài khoản của các thương nhân hàng đầu thành công. Hệ thống cho phép quản lý rủi ro tài chính bằng cách đặt tỷ lệ sao chép theo free margin của bạn. Để giúp bạn chọn một tài khoản Master chính xác, chúng tôi đã phát triển một danh sách xếp hạng thuận tiện làm nổi bật hiệu quả của mỗi tài khoản.

Lợi nhuận chính CopyTrading:
Hoàn lại tiền trong trường hợp không có tín hiệu giao dịch.
Danh sách đánh giá tài khoản Master dựa trên thông tin có liên quan.
Kiểm soát toàn bộ giao dịch của bạn.
0.1 giây khớp lệnh sao chép

Dịch vụ (nền tảng) của chúng tôi nhằm giúp các nhà kinh doanh có kinh nghiệm kiếm thêm lợi nhuận bằng cách bán đăng ký tín hiệu giao dịch từ tài khoản Master.

about-cpt-step1

Chọn tài
khoản Master.

about-cpt-step2

Nạp tiền vào một
tài khoản giao dịch

about-cpt-step3

Sao chép
giao dịch

about-cpt-step4

Kiếm lời

Đánh giá tài khoản master

Đánh giá Tài khoản Master được dựa trên cơ sở mức độ hiệu quả của một tài khoản Master cụ thể quản lý vốn tham gia vào giao dịch. Điều này có nghĩa là không dựa vào số dư tài khoản Master, đánh giá chỉ xem xét tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đối với phần ký quỹ trong giao dịch.

Thương nhân A có 1,000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 1 lot USDJPY, sử dụng 100 đô la cho giao dịch này.
Thương nhân A đã kiếm được 200 đô la, do đó hiệu quả của nó là 200/100 * 100% = 200%
Thương nhân B cũng có 1.000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 5 lô USDJPY. Margin cho giao dịch này là 500 đô la. Nhà kinh doanh B kiếm được 500 đô la, do đó hiệu quả của nó là 500/500 * 100% = 100%.
Thương nhân B cho thấy hiệu quả thấp hơn so với số tiền có liên quan đến giao dịch, do đó vị trí của ông trong xếp hạng thấp hơn vị trí của Thương nhân A..

Do đó, xếp hạng Tài khoản Master cho thấy thống kê công bằng nhất về hiệu suất của từng Tài khoản Master.

Bạn có thể tìm thấy đánh giá đầy đủ của các tài khoản Master cũng như thống kê chi tiết về mỗi Tài khoản Master trong tài khoản đầu tư.

LệnhTên tài khoản MasterGiá đăng ký (USD)Mức rút vốn tối đaLợi nhuận hiện tạiTuổi của tài khoảnCòn hiệu lực
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4016.88 USDC% ngày 51.20 %
2Muhasa15 USD-50.86 USD915.27 USD% ngày 42.36 %
3Habit15 USD-300.65 EUR1219.62 EUR% ngày 10.14 %
4GridTrader215 USD-69944.80 USDC149650.23 USDC% ngày 9.96 %
5MegaProfit-0315 USD-3837.51 USDC30474.46 USDC% ngày 7.94 %
6CADTrader15 USD-3631.73 USDC22890.14 USDC% ngày 6.38 %
7honourable441950 USD-5168.00 USDC42518.78 USDC% ngày 6.02 %
8AgentFX20 USD-5088.38 USDC39566.99 USDC% ngày 5.87 %
9ProtocolImpactMulti30 USD-1294.17 EURC12489.22 EURC% ngày 4.81 %
10rubbleextrim20 USD-36991.14 RUR277963.05 RUR% ngày 4.70 %
11LukyPips70 USD-1759.20 USDC4785.92 USDC% ngày 4.53 %
12BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC49711.15 USDC% ngày 2.63 %
1349delta215 USD-210.76 EURC1887.95 EURC% ngày 2.52 %
14Number115 USD-14.13 USDC29.89 USDC% ngày 2.45 %
15qw115 USD-61530.00 USDC97833.40 USDC% ngày 2.31 %
16TC-Bot15 USD-62785.52 USDC145501.63 USDC% ngày 2.12 %
17Breakthrough34 USD-46.75 USD46.82 USD% ngày 2.12 %
18BUDriver15 USD-73383.80 USDC286477.94 USDC% ngày 2.08 %
19FlexPower15 USD-751.40 USDC3799.53 USDC% ngày 1.70 %
2049delta115 USD-301.08 EURC2166.66 EURC% ngày 1.02 %
21HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC-1173.02 EURC% ngày -0.34 %
22EuroWin15 USD-1422.27 EURC-9881.87 EURC% ngày -1.09 %
23Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-70331.67 USDC% ngày -1.49 %
24DTPE89 USD-368.00 USD-7609.92 USD% ngày -1.55 %
25aksesFS30 USD-11000.00 USDC-199218.59 USDC% ngày -1.77 %
26AAthebest33 USD-37.10 USD-97.28 USD% ngày -1.82 %
27ROBOTCADCHF100 USD-89.98 USD69.57 USD% ngày -2.85 %
28BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-69882.05 USDC% ngày -3.37 %
29JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-84209.16 USDC% ngày -3.65 %
30MegaProfit-0615 USD-78.87 USD-419.59 USD% ngày -3.81 %
31Blue-Pips-Empire20 USD-2553.60 USDC-4700.38 USDC% ngày -3.99 %
32Wall-street15 USD-59486.60 USDC-25060.38 USDC% ngày -4.02 %
33NMSmart15 USD-88468.31 USDC-116429.69 USDC% ngày -4.98 %
34PaUL50 USD-4.47 USD-104.89 USD% ngày -5.06 %
35TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1422.75 USD% ngày -5.12 %
36Prosperity15 USD-6778.73 USDC21991.74 USDC% ngày -5.22 %
37LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6773.04 USDC% ngày -5.67 %
38BollingerReverse-Crosses15 USD-4890.39 USDC-99268.66 USDC% ngày -5.69 %
39VolatileFX15 USD-60.42 USDC-22157.74 USDC% ngày -6.02 %
40Steady15 USD-8823.00 USDC-16540.95 USDC% ngày -6.06 %