Về CopyTrading

CopyTrading là dịch vụ tự động để sao chép các giao dịch từ các tài khoản của các thương nhân hàng đầu thành công. Hệ thống cho phép quản lý rủi ro tài chính bằng cách đặt tỷ lệ sao chép theo free margin của bạn. Để giúp bạn chọn một tài khoản Master chính xác, chúng tôi đã phát triển một danh sách xếp hạng thuận tiện làm nổi bật hiệu quả của mỗi tài khoản.

Lợi nhuận chính CopyTrading:
Hoàn lại tiền trong trường hợp không có tín hiệu giao dịch.
Danh sách đánh giá tài khoản Master dựa trên thông tin có liên quan.
Kiểm soát toàn bộ giao dịch của bạn.
0.1 giây khớp lệnh sao chép

Dịch vụ (nền tảng) của chúng tôi nhằm giúp các nhà kinh doanh có kinh nghiệm kiếm thêm lợi nhuận bằng cách bán đăng ký tín hiệu giao dịch từ tài khoản Master.

about-cpt-step1

Chọn tài
khoản Master.

about-cpt-step2

Nạp tiền vào một
tài khoản giao dịch

about-cpt-step3

Sao chép
giao dịch

about-cpt-step4

Kiếm lời

Đánh giá tài khoản master

Đánh giá Tài khoản Master được dựa trên cơ sở mức độ hiệu quả của một tài khoản Master cụ thể quản lý vốn tham gia vào giao dịch. Điều này có nghĩa là không dựa vào số dư tài khoản Master, đánh giá chỉ xem xét tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đối với phần ký quỹ trong giao dịch.

Thương nhân A có 1,000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 1 lot USDJPY, sử dụng 100 đô la cho giao dịch này.
Thương nhân A đã kiếm được 200 đô la, do đó hiệu quả của nó là 200/100 * 100% = 200%
Thương nhân B cũng có 1.000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 5 lô USDJPY. Margin cho giao dịch này là 500 đô la. Nhà kinh doanh B kiếm được 500 đô la, do đó hiệu quả của nó là 500/500 * 100% = 100%.
Thương nhân B cho thấy hiệu quả thấp hơn so với số tiền có liên quan đến giao dịch, do đó vị trí của ông trong xếp hạng thấp hơn vị trí của Thương nhân A..

Do đó, xếp hạng Tài khoản Master cho thấy thống kê công bằng nhất về hiệu suất của từng Tài khoản Master.

Bạn có thể tìm thấy đánh giá đầy đủ của các tài khoản Master cũng như thống kê chi tiết về mỗi Tài khoản Master trong tài khoản đầu tư.

LệnhTên tài khoản MasterGiá đăng ký (USD)Mức rút vốn tối đaLợi nhuận hiện tạiTuổi của tài khoảnCòn hiệu lực
1Venus30 USD-167.52 USDC1486.60 USDC% ngày 37.07 %
2Agrotendencias50 USD-597.50 USD1017.72 USD% ngày 32.89 %
3RSSTAGE730 USD-2780.40 USDC33820.24 USDC% ngày 28.71 %
4Neptune30 USD-84.72 USDC1101.37 USDC% ngày 25.66 %
5Issasuke15 USD-1881.68 USDC31402.62 USDC% ngày 22.03 %
6MasterGrid20 USD-10344.41 USDC87173.06 USDC% ngày 20.39 %
7Pluto-C30 USD-710.40 USDC15181.28 USDC% ngày 18.79 %
8ST-OK15 USD-11538.00 USDC43190.50 USDC% ngày 18.68 %
9Cool-Sea-Breeze20 USD-2877.57 USDC33734.94 USDC% ngày 18.51 %
10Pluto30 USD-73.20 USDC529.87 USDC% ngày 18.35 %
11ProstoTrader15 USD-192.32 USD1089.54 USD% ngày 18.11 %
12aBCtrading15 USD-10928.46 EURC221728.89 EURC% ngày 17.49 %
13Majestas15 USD-355.32 USDC1917.36 USDC% ngày 14.84 %
14SystemEFS15 USD-904.50 USDC15586.00 USDC% ngày 14.57 %
15SetkaTLP30 USD-240.96 USDC4300.26 USDC% ngày 13.67 %
16Forex-King-125 USD-875.46 USDC13567.15 USDC% ngày 13.18 %
17Forex-King-325 USD-889.36 USDC13461.93 USDC% ngày 13.16 %
18Forex-King-225 USD-890.58 USDC13364.80 USDC% ngày 12.98 %
19Invencible420 USD-681.61 EURC12672.74 EURC% ngày 11.62 %
20BudakUbat18110715 USD-109.65 USDC1807.71 USDC% ngày 11.40 %
21miser04129 USD-4841.10 USDC9098.77 USDC% ngày 11.36 %
22IssasukeSmartEa15 USD-1977.65 USDC40050.50 USDC% ngày 11.29 %
23GoldPlated50 USD-1240.50 USD1246.80 USD% ngày 10.63 %
24EurUsdCentMaster20 USD-1024.66 EURC16592.92 EURC% ngày 9.99 %
25Plan-E15 USD-1520.34 USDC5837.63 USDC% ngày 9.83 %
26SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC88578.16 USDC% ngày 9.75 %
27AsalBiruCabut120 USD-161.87 USD353.23 USD% ngày 9.47 %
28Fhais-Hedge-Account15 USD-1140.05 USDC10103.74 USDC% ngày 9.23 %
29AutoDagangGlobal18 USD-33.82 USDC213.90 USDC% ngày 9.14 %
30Forexjoe20 USD-415.63 USDC1437.75 USDC% ngày 8.38 %
31Diamond15 USD-7322.80 USDC43225.35 USDC% ngày 7.89 %
32B251982m20 USD-234.00 USDC344.67 USDC% ngày 6.50 %
33VLG0215 USD-17322.72 USDC85560.92 USDC% ngày 6.36 %
34BUDriver15 USD-28817.74 USDC226096.90 USDC% ngày 6.14 %
35Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC47471.90 USDC% ngày 6.10 %
36AveragingMaster20 USD-1256.61 USDC11778.00 USDC% ngày 5.92 %
37Mars30 USD-383.25 USD225.78 USD% ngày 5.74 %
38QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC2166.17 USDC% ngày 5.10 %
39FRODOHOBBIT15 USD-5078.63 USDC67175.55 USDC% ngày 5.06 %
40HighRiskProfitmachine77 USD-376.34 EURC7462.76 EURC% ngày 4.89 %