Về CopyTrading

CopyTrading là dịch vụ tự động để sao chép các giao dịch từ các tài khoản của các thương nhân hàng đầu thành công. Hệ thống cho phép quản lý rủi ro tài chính bằng cách đặt tỷ lệ sao chép theo free margin của bạn. Để giúp bạn chọn một tài khoản Master chính xác, chúng tôi đã phát triển một danh sách xếp hạng thuận tiện làm nổi bật hiệu quả của mỗi tài khoản.

Lợi nhuận chính CopyTrading:
Hoàn lại tiền trong trường hợp không có tín hiệu giao dịch.
Danh sách đánh giá tài khoản Master dựa trên thông tin có liên quan.
Kiểm soát toàn bộ giao dịch của bạn.
0.1 giây khớp lệnh sao chép

Dịch vụ (nền tảng) của chúng tôi nhằm giúp các nhà kinh doanh có kinh nghiệm kiếm thêm lợi nhuận bằng cách bán đăng ký tín hiệu giao dịch từ tài khoản Master.

about-cpt-step1

Chọn tài
khoản Master.

about-cpt-step2

Nạp tiền vào một
tài khoản giao dịch

about-cpt-step3

Sao chép
giao dịch

about-cpt-step4

Kiếm lời

Đánh giá tài khoản master

Đánh giá Tài khoản Master được dựa trên cơ sở mức độ hiệu quả của một tài khoản Master cụ thể quản lý vốn tham gia vào giao dịch. Điều này có nghĩa là không dựa vào số dư tài khoản Master, đánh giá chỉ xem xét tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đối với phần ký quỹ trong giao dịch.

Thương nhân A có 1,000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 1 lot USDJPY, sử dụng 100 đô la cho giao dịch này.
Thương nhân A đã kiếm được 200 đô la, do đó hiệu quả của nó là 200/100 * 100% = 200%
Thương nhân B cũng có 1.000 đô la trên số dư tài khoản. Anh ấy bán 5 lô USDJPY. Margin cho giao dịch này là 500 đô la. Nhà kinh doanh B kiếm được 500 đô la, do đó hiệu quả của nó là 500/500 * 100% = 100%.
Thương nhân B cho thấy hiệu quả thấp hơn so với số tiền có liên quan đến giao dịch, do đó vị trí của ông trong xếp hạng thấp hơn vị trí của Thương nhân A..

Do đó, xếp hạng Tài khoản Master cho thấy thống kê công bằng nhất về hiệu suất của từng Tài khoản Master.

Bạn có thể tìm thấy đánh giá đầy đủ của các tài khoản Master cũng như thống kê chi tiết về mỗi Tài khoản Master trong tài khoản đầu tư.

LệnhTên tài khoản MasterGiá đăng ký (USD)Mức rút vốn tối đaLợi nhuận hiện tạiTuổi của tài khoảnCòn hiệu lực
1priceactionthailand15 USD-23.80 USDC446.17 USDC% ngày 28.96 %
2PL-PH-PH-PL30 USD-123.27 USDC868.50 USDC% ngày 24.87 %
3Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC202580.82 USDC% ngày 23.86 %
4aBCtrading15 USD-10928.46 EURC253074.14 EURC% ngày 23.04 %
5Issasuke15 USD-1881.68 USDC33965.64 USDC% ngày 22.79 %
6pipmate30 USD-643.50 USDC1209.00 USDC% ngày 21.69 %
7MasterGrid20 USD-10344.41 USDC108922.02 USDC% ngày 21.40 %
8AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC3266.61 USDC% ngày 20.16 %
9Cool-Sea-Breeze20 USD-2877.57 USDC49515.13 USDC% ngày 18.58 %
10IT-GM-Pro20 USD-209.07 USDC948.34 USDC% ngày 17.96 %
11ST-OK15 USD-11538.00 USDC50219.15 USDC% ngày 17.41 %
12Scheme-Uno40 USD-1417.50 USDC5530.30 USDC% ngày 13.86 %
13B251982m20 USD-706.10 USDC1422.44 USDC% ngày 13.70 %
14Highly-stable115 USD-292.55 USDC5338.28 USDC% ngày 13.24 %
15semix80 USD-1926.15 USDC7263.48 USDC% ngày 12.48 %
16MegaProfit-0315 USD-2183.74 USDC35091.20 USDC% ngày 11.59 %
17SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC99160.97 USDC% ngày 9.84 %
18VLG0215 USD-17322.72 USDC85560.92 USDC% ngày 7.83 %
19TSniper15 USD-98.46 USDC1023.48 USDC% ngày 7.11 %
20BUDriver15 USD-34097.28 USDC236226.83 USDC% ngày 6.43 %
21BukanBisheeBishee21 USD-847.17 USDC5756.17 USDC% ngày 5.70 %
22GoblinFX-115 USD-873.14 USDC10226.98 USDC% ngày 5.12 %
23Antigrid15 USD-984.03 EUR7645.98 EUR% ngày 4.80 %
24syaukhi15 USD-887.38 USDC6805.97 USDC% ngày 4.64 %
25usolie20 USD-19704.43 USDC135634.60 USDC% ngày 4.59 %
26ansio25 USD-96.25 USD805.64 USD% ngày 4.47 %
27Midas-Hand35 USD-2326.24 USDC38386.54 USDC% ngày 4.41 %
28BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC65646.36 USDC% ngày 4.25 %
29Diamond15 USD-7322.80 USDC24327.00 USDC% ngày 4.24 %
30Megas15 USD-113.05 USD48.18 USD% ngày 4.04 %
31QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC3409.18 USDC% ngày 3.95 %
32SuperHarvester15 USD-2010.20 USDC3568.52 USDC% ngày 3.95 %
33DanzTech200 USD-514.30 USDC6551.19 USDC% ngày 3.88 %
34Hardcorecent15 USD-14624.61 EURC53868.52 EURC% ngày 3.83 %
35NLsS15 USD-15919.79 EURC175481.97 EURC% ngày 3.81 %
36EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC22811.81 USDC% ngày 3.71 %
37ScalperLegend15 USD-9500.00 USDC47450.64 USDC% ngày 3.19 %
38Dynamo15 USD-206.02 USDC1291.20 USDC% ngày 3.04 %
39HighRiskProfitmachine77 USD-501.65 EURC7108.76 EURC% ngày 3.04 %
40EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37870.59 USDC% ngày 2.93 %