Nền tảng Web MetaTrader FORT là một dịch vụ cho phép bạn theo dõi tất cả các hoạt động trên tài khoản giao dịch của bạn từ bất kỳ máy tính nào, ngay cả khi cổng giao dịch i không được cài đặt. Chỉ cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn trong biểu mẫu của một trang web an toàn với kết nối được mã hóa...

và kết nối ngay lập tức đến tài khoản của bạn và bắt đầu giao dịch.

Giao diện đa ngôn ngữ thuận tiện và thân thiện, Dịch vụ Giao dịch Bằng Một Cái Nhấp Chuột (One Click Trading Service), danh sách đầy đủ các công cụ, dụng cụ và các chỉ số giao dịch, khả năng xem lịch sử giao dịch, sự thiết lập báo động và các chức năng khác của một nền tảng giao dịch chính thức có sẵn!

Không cần thiết nếu bạn cài đặt bất kỳ phần mềm bổ sung nào, đặc biệt quan trọng nếu bạn đang kết nối với tài khoản từ máy tính của người khác. Ngoài ra, nền tảng web hoạt động với bất kỳ trình duyệt nào mà bạn lựa chọn.
Tối thiểu yêu cầu của hệ thống:

  • Trình duyệt được hỗ trợ: IE10, Firefox 11, Chrome 14, Safari 6 và các phiên bản sau.
  • Cài đặt Adobe Flash Player.