TỐI ƯU HÓA NỀN TẢNG MT5

Làm thế nào để tối ưu hóa nền tảng giao dịch Fort Financial Services?

Trong lúc hoạt động thị trường cao, một số thương nhân có thể phải đối mặt với tình trạng lưu lượng truy cập internet lớn, cũng như các nền tảng giao dịch và sự chậm trễ của PC nói chung. Theo các biện pháp tối ưu hóa đơn giản cho phép bạn cải thiện hiệu quả từ 5 đến 70% tùy thuộc vào gốc rễ của vấn đề.

Bước đầu tiên: Số lượng hợp đồng

Số lượng lớn các hợp đồng được thêm vào trong cửa sổ "Market Watch" có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tốc độ khớp lệnh. Cần phải ẩn các hợp đồng không sử dụng để tránh bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào. Các bước cho việc này như sau:

  • Click chuột phải "Market Watch" và chọn "Hide All" :

  • Sau đó click chuột phải lần nữa "Market Watch" và chọn "Symbols":

  • Thêm hợp đồng mà bạn muốn giao dịch:

  • Khi thực hiện xong, bạn có thể lưu tập hợp các hợp đồng cá nhân của mình để sử dụng thêm. Ví dụ, trong một nền tảng giao dịch khác.

Bước 2: Chiều sâu lịch sử

Trong trường hợp bước đầu tiên không đưa ra bất kỳ kết quả nào thì cần phải giới hạn chiều sâu lịch sử được hiển thị đồng thời. Các bước cho việc này như sau:

  • Đến mục thiết lập nền tảng:

  • Click trên "Charts" và giảm số lượng thanh được hiển thị:

  • Luồng tin tức được phép có thể ảnh hưởng đến hoạt động nền tảng đúng cách và cũng gây ra sự chậm trễ. Trong trường hợp bạn không sử dụng chức năng này, bạn sẽ bỏ chọn dòng “Cho phép bật tin tức”:

Ngay sau khi các yêu cầu này được áp dụng, bạn cần phải khởi động lại nền tảng giao dịch để cho phép các cài đặt mới có hiệu lực.

Các hướng dẫn nói trên cho phép bạn thực hiện tối ưu hóa nền tảng giao dịch và tăng hiệu quả của nó. Tuy nhiên, chúng tôi nhắc bạn rằng các tiêu chí chính về chất lượng hiệu suất là chất lượng của phần cứng máy tính / tiện ích được sử dụng.

Trong trường hợp tất cả các thao tác thực hiện sẽ không mang lại kết quả nào và bạn sử dụng phần cứng cập nhật và kết nối internet ổn định (yêu cầu không ít hơn 1 Gb RAM, tần số bộ xử lý 1000 MHz, tốc độ internet không nhỏ hơn 128 kbit / sec), bạn sẽ có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi thông qua trò chuyện trực tuyến bằng nội dung cá nhân của bạn.