Fort Financial Services Company chỉ cung cấp cho khách hàng của mình công nghệ tiên tiến nhất để giao dịch và thường xuyên bổ sung danh sách các công cụ kinh doanh. Dưới đây là danh sách các công cụ và các điều khoản thương mại mà công ty cung cấp cho Trader. Thời gian giao dịch phiên có thể được thay đổi mà không cần thông báo, do công việc của các nhà cung cấp thanh khoản và các nhà thầu. Kính gửi Khách hàng, vui lòng chú ý đến thực tế là trong mỗi phiên giao dịch có một khoảng nghỉ từ 00.11 đến 00.15 (GMT + 2) trong đó máy chủ giao dịch được khởi động lại để tối ưu hóa hiệu suất của nó và cập nhật các hợp đồng tương lai CFD. Khởi động lại mất 1-5 phút. Giao dịch không có sẵn trong khung thời gian này.