Chú ý rằng vào ngày đáo hạn cuối cùng giao dịch chỉ được kéo dài nữa ngày.