Điều khoản giao dịch CFD đối với tương lai và ETF

Kính gửi các khách hàng của FortFS! Chúng tôi chuẩn bị một video học tập cho bạn về làm thế nào để bắt đầu giao dịch với các công cụ nhóm CFD đối với tương lai.

Bạn có thể cũng tìm ra nhiều hơn về khớp lệnh giao dịch trong Mục Đào Tạo của chúng tôi: “Giao dịch với CFD đối với tương lai và ETF”, hoặc bên phải sau video này.

Đầu tiên, cần chú ý đến điểm này: mỗi công cụ trong nhóm này không có một, mà là hai ô dấu kiểm, nằm ở cổng giao dịch của cửa sổ Market Watch.

Dấu kiểm đầu tiên là một thứ bậc của công cụ ( ví dụ, 6EH4). Bạn có thể tìm thấy những chỉ số này trong Mô Tả Hợp Đồng trên website của chúng tôi. Dấu kiểm thể hiện giá cuối cùng trên MT4 (lệnh giao dịch cuối cùng của thị trường đối với hợp đồng này). Sử dụng dấu kiểm này bạn có thể mở và đóng các lệnh giao dịch.
Phần thứ hai của dấu kiểm này “H4” thể hiện tháng và năm của ngày đáo hạn “Tháng Ba 2014”.

Dấu kiểm thứ hai có hậu tố # (ví dụ, 6EH43l). Dấu kiểm này cung cấp giá mua và bán. Các nhà đầu tư tập trung vào các giá này để mở một lệnh giao dịch.

Dưới đây là một danh sách tất cả các loại lệnh giao dịch mà bạn có thể mở trên hợp đồng tương lại:

Mua bởi thị trường — Bằng việc chọn loại lệnh giao dịch này, bạn sẽ gửi một lệnh để mua một lượng xác định lot của hợp đồng, ví dụ, 6EH4. Giao dịch của bạn được khớp lệnh ngay lập tức tại mức giá Bán, được nhìn thấy trên dấu kiểm thông tin 6EH4#l.

Bán bởi thị trường — Đây là lệnh ngược lại, để bán một hợp đồng tại giá thị trường. Tương tự như vậy, giao dịch của bạn sẽ được khớp lệnh ngay lập tức và nó sẽ xảy ra tại mức giá Mua, được tìm thấy trên hợp đồng với #l.

Chờ mua — Đây là sự thực hiện một lệnh giao dịch tại mức giá chính xác mà bạn chỉ rõ trên lệnh giao dịch. Điều này sẽ xảy ra khi giá của công cụ tài chính vượt qua mức giá được đánh dấu tại 1 dấu giảm.

Chờ Bán — Điều này cũng đảm bảo sự thực hiên chính xác tại mức giá bạn khai báo, nhưng chỉ khi giá hợp đồng vượt mức giá quy định tại 1 dấu lên.

Dừng Mua — Đây là một lệnh giao dịch, nhờ đó bạn sẽ có được khớp lệnh thị trường của giao dịch tại giá Bán (nó được hiển thị trong dấu kiểm thông tin với #I). Điều này sẽ xảy ra khi mức giá cuối cùng của hợp đồng được lựa chọn đối với dấu kiểm chính được lựa chọn (ví dụ, 6EH4) chỉ cần chạm tới giá chỉ định của bạn.

Dừng Bán — Điều này nghĩa là khớp lệnh thị trường của một lệnh tại giá Mua, mà cũng có thể được tìm thấy trên các ô dấu kiểm với #I, khi giá cuối cùng của dấu kiểm chính chạm mức giá chính xác mà bạn chỉ định trong lệnh giao dịch.

Dừng Lỗ (Bán) — Điều này giúp hạn chế thua lỗ của bạn trên giao dịch bán. Trong trường hợp bạn đặt lệnh giao dịch cho một thỏa thuận để bán (bán), các giao dịch sẽ đóng với giá Bán (tìm thấy nó trong các hợp đồng thông tin với #I). Điều này sẽ xảy ra khi mức giá cuối cùng của hợp đồng chỉ cần chạm tới mức đã nêu trong lệnh giao dịch.

Dừng Lỗ (Mua) — Lệnh này giúp hạn chế sự thua lỗ của bạn trên một giao dịch mua (Mua). Nó đóng cửa tại mức giá Mua, mà cũng có thể được tìm thấy bên cạnh các ô dấu kiểm với #I. Điều này sẽ xảy ra khi giá cuối cùng của dấu kiểm chính chỉ cần chạm mức giá mà bạn đề cập trong lệnh giao dịch.

Chốt Lời (Bán) — Lệnh này giúp để khóa lợi nhuận trên các giao dịch ở mức mà bạn chỉ định. Nếu bạn mở một giao dịch để bán (Bán), sau đó Chốt Lời sẽ được khớp lệnh tại mức giá chính xác bạn đã nêu khi giá cuối cùng trên ô dấu kiểm chính vượt qua giá mà bạn chỉ định bởi 1 dấu xuống và giao dịch đã bắt đầu dưới mức TP.

Chốt Lời (Mua) — Lệnh này giúp để khóa lợi nhuận trên các giao dịch ở mức mà bạn chỉ định. Nếu bạn mở một giao dịch mua (Buy), sau đó Chốt Lời sẽ được khớp lệnh tại mức giá chính xác mà bạn đã nêu khi giá cuối cùng trên ô dấu kiểm chính vượt qua giá mà bạn chỉ định bởi 1 dấu lên và giao dịch đã bắt đầu cao hơn mức TP.

Đừng quên rằng mỗi hợp đồng giao dịch có một điều khoản về ngày đáo hạn mua bán. Các quy tắc mà quá trình của nó được thông qua, cũng như hàng hóa tương lai và ngày đáo hạn quá khứ có thể tìm thấy trên website của chúng tôi trong mục Mô tả Hợp đồng.

Tất cả các lệnh giao dịch mà chúng ta đề cập trên nghĩa là được khớp lệnh trên thị trường. Điều này có nghĩa là bạn mở và đóng lệnh giao dịch tại mức giá đó, mà bạn có thể thấy trên cổng giao dịch của bạn trong phạm vi của thông tin hợp đồng với #l tại thời gian giao dịch. Tuy nhiên, nếu ở khoảng khắc giá của công cụ thay đổi đột ngột, lệnh giao dịch của bạn sẽ được khớp tại mức giá mới, bạn không có quyền để từ chối nó.

Nhiều khách hàng mở lệnh giao dịch bằng các phương pháp lịch, hoặc bởi chênh lệch liên giao dịch và liên thị trường. Ví dụ, đây là một vị thế mở tại bất kỳ một thời gian (trong 60 phút), trên bất kỳ bên hoặc theo các hướng đối diện với một khối lượng tương đương của các hợp đồng. Các hợp đồng này xuất phát từ cùng một nhóm các tài sản cơ bản của hàng hóa, hoặc các vị thế tương tự được mở ra trên cùng một hợp đồng tương lai, nhưng khác nhau về tháng phát hành (gần và xa). Nếu các giao dịch đó vẫn mở cho hơn 3 ngày, Công ty có quyền thu phí bổ sung hàng ngày để tái đầu tư ở một mức giá $ 10 mỗi lot tiêu chuẩn và một số tiền bằng với chênh lệch giá trên thị trường hiện tại đối với các hợp đồng mở. Thật không may, đó là yêu cầu của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Hơn nữa, theo các quy tắc được thiết lập bởi cơ quan quản lý thị trường, trên tài khoản Ảo, không phải tất cả các công cụ giao dịch thuộc CFD nhóm tương lai có sẵn và sự báo giá được đón nhận với một sự chậm trễ nhân tạo.