Bạn có thể nộp tiền vào tài khoản Quyền chọn nhị phân của mình thông qua một trong những hệ thống thanh toán hiện có dưới đây:

  • Mở Binary options page trong Trader’s room của bạn.
  • Nhấp vào hình cái ví có dấu “+”. Khi đó màn hình sẽ chuyển hướng sang trang “Nộp tiền”.
  • Nộp tiền vào tài khoản bằng cách chọn một trong những hệ thống thanh toán hiện có. Vào đâyđể xem hướng dẫn chi tiết đối với từng hệ thống thanh toán.
  • Chú ý rằng hoạt động nộp tiền vào tài khoản Quyền chọn nhị phân sẽ được thực hiện thông qua tài khoản Đôla Mỹ hiện tại của quý vị. Bạn có thể xem lược sử thanh toán cũng như lược sử tài khoản Đôla Mỹ của mình trên trang này. Có thể xem thông tin nộp tiền ở cả hai trang, lược sử thanh toán từ tài khoản Đôla Mỹ hiện tại của quý vị và trang Binary options (Quyền chọn nhị phân).

Hiện còn có thể nộp tiền vào tài khoản Quyền chọn nhị phân theo hình thức chuyển tiền nội bộ:

  • Mở Binary options pagetrong Trader’s room của bạn.
  • Nhấp vào hình ví điện tử có dấu mũi tên. Khi đó màn hình sẽ chuyển hướng sang trang Chuyển tiền nội bộ.
  • Chọn tài khoản ban đầu của bạn – tài khoản Quyền chọn nhị phân bằng đồng Đôla Mỹ hoặc tài khoản Đôla Mỹ hiện tại của bạn. Tài khoản đích được chọn tự động.
  • Điền các thông tin cần thiết và xác nhận chuyển khoản bằng cách nhấp vào nút “Continue” (Tiếp tục).
  • Sau đó sẽ có một thư được gửi vào email của bạn, trong thư có 1 đường link, hãy nhấp vào đường link đó và nhấn nút Confirm (Xác nhận) trên trang mở ra sau đó.

Lưu ý chỉ có thể rút tiền từ tài khoản Quyền chọn nhị phân bằng cách chuyển số tiền muốn rút vào tài khoản Đôla Mỹ hiện tại của bạn. Sau đó, bạn có thể chuyển tiền sang một trong những tài khoản giao dịch MT4 của mình hoặc rút tiền theo một trong những hệ thống thanh toán mà bạn thấy thuận tiện.