Các điều kiện kinh doanh, tỷ lệ phần trăm hoa hồng, các loại hợp đồng mua bán chênh lệch, các phiên giao dịch, tỷ giá đối với các hợp đồng mua bán chênh lệch và các thông số khác có sẵn trong sàn giao dịch.

Khách hàng sử dụng nền tảng giao dịch này phải đồng ý với các quy định của sau đây của công ty :

 1. Client Agreement
 2. Client Agreement CQG
 3. Partner's agreement
 4. Anti-Money Laundering Policy
 5. Privacy Policy
 6. Risks Disclosure
 7. Regulations on the procedure for reviewing claims
 8. Refund Policy
 9. Know Your Customer Policy
 10. Rules of proceedings for trading operations
 11. Rules of proceedings for bonuses and promotions
 12. Glossarium

Trading conditions for binary options can be changed without notice. Tất cả các thay đổi này sẽ được phản ánh ngay trong sàn giao dịch kinh doanh của những hợp đồng mua bán chênh lệch.