Hướng dẫn cài đặt và kết nối.

Tải về và cài đặt Ninja Trader.

1. Tải Ninjatrader về bằng cách sử dụng các liên kết được cung cấp sau khi hoàn tất việc đăng ký.

2. Làm theo các hướng dẫn trong quá trình cài đặt.

3. Nếu cần thiết (trong trường hợp thông báo liên quan xuất hiện trong quá trình cài đặt), tải .NET 3.5 từ trang web của Microsoft hoặc sử dụng các liên kết được cung cấp sau khi điền vào mẫu đăng ký. Ngay sau khi bạn cài đặt .NET 3.5 tiếp tục cài đặt Ninjatrader.

Lần khởi động đầu tiên và kết nối máy chủ.

1. Để bắt đầu chương trình nhấp đúp chuột vào biểu tượng Ninjatrader trên desktop của bạn.

2. Lần khởi động đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã giấy phép.

3. Sau khi chương trình được khởi động, cần thiết phải thiết lập kết nối máy chủ. Trong menu "Control center" chọn "Tools" -” Account connections ". Không lựa chọn bất kỳ kết nối đã được liệt kê nào. Nhấn "Add" và sau đó nhấn nút "Next".

4. Đặt tên kết nối mới là Demo để làm ví dụ và tiếp tục bằng cách nhấn nút "Next". Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác.

5. Nhập tên người dùng và mật khẩu được gửi đến e-mail của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn "Demo Mode". Sau đó bấm "Next" và nhấp vào nút "Finish". Đóng cửa sổ “Account Connections ".

6. Để kiểm tra xem kết nooid máy chủ nhấn "File" - "Connect" - "Connection name" trong cửa sổ "Control Center". Ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ "Control Center" trạng thái sẽ được hiển thị là "Connected". Trong trường hợp kết nối không thành công, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Sau mỗi lần bạn chạy Ninjatrader bạn không nên quên thiết lập kết nối máy chủ: Trong cửa sổ "Control Center", chọn "File"-"Connect"-"Server name".

Quản lý công cụ.

Quản lý công cụ cho phép bạn tạo một danh sách các công cụ giao dich và chỉnh sửa các thuộc tính của chúng.

  • Để mở quản lý công cụ chọn "Tools" - “Instrument Manager " trong cửa sổ "Control Center".
  • Thêm công cụ có sẵn vào danh sách.
  • Trong bảng được mở chọn tên của danh sách các công cụ giao dịch của bạn (đặt là “Mặc định").
  • Chọn các công cụ cần thiết trong bảng.
  • Nếu cần thiết các thuộc tính của công cụ có thể thay đổi bằng cách nhấn nút "Edit".

Lưu ý: bạn có thể sử dụng bộ lọc công cụ, tra cứu theo tên (bởi ticker) hoặc theo mô tả của công cụ, sau khi các tiêu chí tìm kiếm thiết lập xong nhấn nút "Tìm kiếm".

Quản lý biểu đồ.

Để mở một biểu đồ mới bạn phải.

  • Mở "Control Center" và nhấn "File" - "New" - "Chart"
  • Trong cửa sổ xuất hiện ở bên trái chọn các công cụ cần thiết
  • Nhấn nút "New" ở phần thấp hơn bên trái
  • Ở phía bên phải thiết lập các thông số cần thiết trong bảng thuộc tính cho biểu đồ mới
  • Nhấn nút "Ok";

Để mở menu ngữ cảnh nhấp chuột phải nhấp vào khoảng trống trong bảng.

Ninjatraders cho phép bạn xem thời gian đóng của thanh/nến (trong khi Meta Trader không). Thời gian được đặt giống như trên máy tính/thiết bị của bạn. Biểu đồ mẫu ở định dạng XML được lưu giữ trong catalogue.

C:/Users/<User_Name>/Documents/NinjaTrader 7/templates/Chart

OrderEntry_ChartTrading

Làm việc với thanh tĩnh

Để mở một thanh tĩnh mới nhấn File – New - Static SuperDOM trong menu Control Center.

Nếu không có tùy chọn này trên menu, điều này có nghĩa rằng giấy phép sản phẩm của bạn không cho phép bạn làm việc với thanh tĩnh. Bạn có thể yêu cầu thêm chức năng này bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Bấm chuột phải vào một không gian trống của thanh công cụ và chọn lệnh Properties.

Chọn khối lượng cần thiết theo hướng dọc: số lượng các hàng giá

Để thiết lập chức năng nút chuột giữa là lệnh Ngừng đặt thay vì Ngừng-giới hạn, đặt thiết lập "True" trong phần "Nút chuột giữa là thị trường".

Để thay thế một trung tâm từ góc dưới bên phải lên góc trên: đặt thiết lập "True" trong phần "Di dời nút trung tâm".

Để hiển thị tổng khối lượng chào mua và chào bán và cung cấp đặt thiết lập "True" trong phần "Hiển thị chiều sâu tích luỹ".

Để làm nổi bật giá tối đa và giá tối thiểu của một ngày xác định đặt thiết lập "True" trong phần "Hiển thị thấp/cao hàng ngày”.

Để hiển thị đặt lệnh nhanh đặt thiết lập "True" trong phần "Hiển thị nút tắt".

Để cho phép ngừng và sử dụng qua một nút chuột đặt thiết lập "True" trong phần "Sửa đổi đặt lệnh một nút".

Để chấp nhận thiết lập mới nhấn nút "OK" (đóng cửa sổ đối thoại) hay "Apply" (cửa sổ đối thoại vẫn mở).

Để thiết lập các cài đặt này là mặc định cho mỗi thanh mới nhấn nút "Thiết lập mặc định".

super dom

Đặt và đóng lệnh.

Khi bạn thực hiện bất kỳ động tác đặt hay đóng lệnh nào chương trình sẽ mặc định yêu cầu bạn xác nhận hành động Ví dụ - Bạn có muốn đặt lệnh này không?"

Để vô hiệu hóa chức năng này vào Tools-Options và bỏ dấu "Xác nhận đặt lệnh" trong menu "Control Center".