Công ty Fort Financial Services hợp tác với công ty cung cấp phần mềm giao dịch hàng đầu. CQG Inc mang đến cho bạn một số hướng dẫn. Những hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về làm thế nào để sử dụng phần mềm CQG trong Fort Financial Services. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các video về cổng giao dịch CQG..

Trong hướng dẫn đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng cơ bản của CQG Trader, chức năng của DOM Trader, Quote Board, Order Windows, màn hình tùy chỉnh, cũng như quá trình đăng nhập và đăng xuất. Để biết thêm thông tin về giao dịch sử dụng CQG Trader, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi info@fortfs.com.