CQG Mobile

CQG Mobile

Qua các cổng giao dịch CQG với Fort Financial Services, bạn có thể kết nối trực tiếp với các thị trường tương lai kỳ hạn sau: CME (Globex), CBOT, NYMEX (COMEX), EUREX, ERONEXT, ICE.

CGQ M là một giải pháp cho những thương nhân muốn kết nối với thị trường 24 giờ một ngày.