Tỷ lệ margin

Trở lại

Xin hãy chú ý đến những lời giải thích về margin cho các hợp đồng giao dịch tương lai tại công ty chúng tôi (Margin ban đầu và Margin giao dịch ngày).

Margin ban đầu (margin ban đầu để mở 1 giao dịch) được thiết lập bởi các sàn giao dịch tương ứng. Đây là số tiền trong tài khoản giao dịch của khách hàng cần thiết để thực hiện một giao dịch và giữ nó qua đêm khi thị trường đóng cửa.

(Margin trong ngày) đã được thiết lập bởi Fort Financial Services. Đó là số tiền trong tài khoản giao dịch của khách hàng để mở một giao dịch trên một hợp đồng cụ thể trên cơ sở trong ngày. Margin giao dịch ngày chỉ có giá trị trong thời gian giao dịch trong ngày. Để chuyển giao dịch đến ngày hôm sau, khách hàng nên tăng số dư tài khoản của mình lên mức margin ban đầu hoặc hoàn thành các giao dịch năm phút trước khi thị trường đóng cửa.

Hãy xem xét thông tin này trong quá trình giao dịch của bạn.

Margin rates

Stock Index

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
SFE SPI 200 AP Sydney Futures Exchange (SFE) $6,000.00 $1,800.00
Continuous Commodity Index CCI ICE Futures U.S. $8,030.00 $4,000.00
S&P 500 Index ($250) ZSP/SPA CME/Globex $19,250.00 $11,000.00
Big Dow DJIA ($25) DD/YDD CBOT/Globex $13,750.00 $7,500.00
E-mini S&P MidCap 400 EMD CME/Globex $6,050.00 $1000.00
E-mini S&P CNX Nifty 50 Index EMF CME/Globex $3,500.00 $1000.00
S&P CNX Nifty Index EN/ZIN Singapore Exchange (SGX) $3,500.00 $1000.00
E-mini S&P 500 Index ES/EP CME/Globex $4,510.00 $400.00
MDAX Futures F2MX/F2MXS Eurex $4,500.00 $1,500.00
CAC-40 Index FCE/PIL LIFFE $3,300.00 $1,500.00
DAX Index FDAX/DD Eurex $23,264.00 $2,500.00
Dow Jones Euro STOXX 50 FESX/DSX Eurex $3,138.00 $500.00
DJ STOXX 50 FSTX/DTX Eurex $2,200.00 $500.00
E-micro S&P CNX Nifty 50 Index MNF CME/Globex $700.00 $500.00
NIKKEI 225 Index NK/ZNA Singapore Exchange (SGX) $2,000.00 $1,000.00
NIKKEI 225 NKD CME/Globex $3,038.00 $1,500.00
E-mini NASDAQ 100 Index NQ/ENQ CME/Globex $3,080.00 $500.00
USD Nikkei 225 Index NU/ZUS Singapore Exchange (SGX) $3,000.00 $1,500.00
Mini-Russell 1000 RF/RFE ICE Futures U.S. $3,300.00 $1,650.00
Russell 2000 Index Mini ($100) TF/TFE ICE Futures U.S. $4,730.00 $500.00
MSCI Taiwan Stock Index TW/ZAA Singapore Exchange (SGX) $1,500.00 $750.00
FTSE 250 Index Y/QT LIFFE $4,500.00 $2,750.00
Dow Jones ($5) Mini YM CBOT/Globex $3,300.00 $500.00
FTSE 100 Index Z/QFA LIFFE $4,500.00 $1,500.00
Dow Jones Industrial Average ZDJ/DFA CBOT/Globex $5,500.00 $3,000.00
NASDAQ 100 Index ZND/NDA CME/Globex $11,000.00 $6,250.00

Currencies

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Australian Dollar 6A/DA6 CME/Globex $2,013.00 $500.00
British Pound 6B/BP6 CME/Globex $1,815.00 $500.00
Canadian Dollar 6C/CA6 CME/Globex $1,265.00 $500.00
EuroFX 6E/EU6 CME/Globex $2,750.00 $500.00
Japanese Yen 6J/JY6 CME/Globex $3,850.00 $500.00
Mexican Peso 6N/MX6 CME/Globex $2,200.00 $500.00
Swiss Franc 6S/SF6 CME/Globex $2,640.00 $500.00
Dollar Index DX/DXE ICE Futures U.S. $1,210.00 $500.00
E-mini EuroFX E7/EEU CME/Globex $1,375.00 $500.00
E-mini Japanese Yen J7/EJY CME/Globex $1,925.00 $500.00
E-micro AUD/USD M6A CME/Globex $201.00 $100.00
E-micro GBP/USD M6B CME/Globex $182.00 $100.00
E-micro USD/CAD M6C CME/Globex $187.00 $100.00
E-micro EUR/USD M6E CME/Globex $275.00 $100.00
E-micro USD/JPY M6J CME/Globex $385.00 $100.00
E-micro USD/CHF M6S CME/Globex $264.00 $100.00

Energies

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
ICE Brent Crude Oil BRN/QO ICE Europe $5,300.00 $2,000.00
Crude Oil CL/CLE NYMEX/Globex (NYMEXG) $4,510.00 $1,000.00
Gas Oil GAS/QP ICE Europe $5,500.00 $2,000.00
Heating Oil HO NYMEX/Globex (NYMEXG) $4,290.00 $2,000.00
Natural Gas NG/NGE NYMEX/Globex (NYMEXG) $2,585.00 $500.00
E-mini Natural Gas QG/NQG NYMEX/Globex (NYMEXG) $646.00 $500.00
E-mini Heating Oil QH/NQH NYMEX/Globex (NYMEXG) $2,415.00 $1,000.00
E-mini Crude Light QM/NQM NYMEX/Globex (NYMEXG) $2,255.00 $500.00
E-mini Unleaded Gasoline QU/NQU NYMEX/Globex (NYMEXG) $2,750.00 $1,000.00
ICE Heating Oil QHO ICE Europe $7,392.00 $2,000.00

Financials

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Euro Bund 10-Year FGBL/DB Eurex $2,723.00 $1000.00
Euro Bobl 5-Year FGBM/DL Eurex $1,409.00 $500.00
Euro Schatz 2-Year FGBS/DG Eurex $536.00 $175.00
Eurodollar GE/EDA CME/Globex $844.00 $250.00
LIBOR One Month GLB CME/Globex $338.00 $100.00
90-Day Bank Accept IR Sydney Futures Exchange (SFE) $750.00 $250.00
SGX Mini 10-Year JGB JB Singapore Exchange (SGX) $1,050.00 $500.00
Short Sterling 3-Month L/QSA LIFFE $580.00 $175.00
Long Gilt R/QGA LIFFE $3,000.00 $1000.00
US 10-Year Interest Rate Swap SR/N1U CBOT/Globex $1,822.00 $550.00
Ultra T-Bond UB/ULA CBOT/Globex $4,208.00 $2,000.00
ASX 10-Year Aus Treasury Bond XT Sydney Futures Exchange (SFE) $2,825.00 $1000.00
ASX 3-Year Aus Interest Rate Swap YT Sydney Futures Exchange (SFE) $1,050.00 $350.00
US 3-Year US Treasury Notes Z3N/Z3N CBOT/Globex $675.00 $350.00
US 30-Year Treasury Bond ZB CBOT/Globex $2,750.00 $500.00
US 5-Year Treasury Note ZF/FV CBOT/Globex $990.00 $250.00
US 10-Year Treasury Note ZN/TY CBOT/Globex $1,623.00 $500.00
Fed Funds 30-Day Interest Rate ZQ/FF CBOT/Globex $405.00 $250.00
US 2-Year Treasury Note ZT/TU CBOT/Globex $275.00 $100.00

Metals

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Gold GC/GCE COMEX/Globex (COMEXG) $8,800.00 $1,000.00
Copper HG/CPE COMEX/Globex (COMEXG) $4,070.00 $1,000.00
E-micro Gold MGC COMEX/Globex (COMEXG) $880.00 $250.00
Palladium PA/PA NYMEX/Globex (NYMEXG) $4,400.00 $1,000.00
Platinum PL/PL NYMEX/Globex (NYMEXG) $3,465.00 $1,000.00
miNY Copper QC/MQC COMEX/Globex (COMEXG) $2,035.00 $500.00
miNY Silver QI/MQI COMEX/Globex (COMEXG) $8,438.00 $4,000.00
miNY Gold QO/MQO COMEX/Globex (COMEXG) $4,556.00 $500.00
Silver SI/SIE COMEX/Globex (COMEXG) $12,375.00 $8,000.00
Mini Silver YG NYSE LIFFE US $2,635.00 $1,500.00
100 oz Gold YI NYSE LIFFE US $9,720.00 $5,000.00
5000 oz Silver ZG/ZO NYSE LIFFE US $17,500.00 $8,000.00
Mini Gold ZI NYSE LIFFE US $3,352.00 $500.00

Grains

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Mini-Sized Corn XC CBOT/Globex $473.00 $250.00
Mini-Sized Soybeans XK/XB CBOT/Globex $945.00 $500.00
Mini-Sized Wheat XW CBOT/Globex $540.00 $350.00
Corn ZC CBOT/Globex $2,363.00 $1,350.00
Ethanol ZE/ZCE CBOT/Globex $4,455.00 $2,250.00
Soybean Oil ZL/ZLE CBOT/Globex $2,025.00 $850.00
Soybean Meal ZM/ZME CBOT/Globex $3,038.00 $1,350.00
Oats ZO/ZOE CBOT/Globex $1,350.00 $675.00
Rough Rice ZR/ZRE CBOT/Globex $1,485.00 $850.00
Soybeans ZS/ZSE CBOT/Globex $4,725.00 $2,500.00
Wheat ZW/KWE CBOT/Globex $2,700.00 $1,875.00

Soft

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Cocoa CC/CCE ICE Futures U.S. $990.00 $700.00
Cotton CT/CTE ICE Futures U.S. $1,760.00 $1,375.00
Milk Class III DC/GDC CME/Globex $1,755.00 $875.00
Coffee KC/KCE ICE Futures U.S. $2,750.00 $2,150.00
Lumber LB/LBS CME/Globex $1,875.00 $950.00
Orange Juice OJ/OJE ICE Futures U.S. $1,650.00 $1,000.00
Sugar #11 SB/SBE ICE Futures U.S. $825.00 $775.00

Meats

NameSymbol EX/CQG ExchangeInitial MarginDayTrade Margin
Feeder Cattle GF CME/Globex $2,025.00 $1,225.00
Lean Hogs HE CME/Globex $1,350.00 $850.00
Live Cattle LE/GLE CME/Globex $1,000 $825.00

Thông tin hợp đồng có thể được thay đổi bởi các sàn giao dịch tương ứng.

Thông tin mới nhất về hợp đồng xin vui lòng tham khảo trên trang web của sàn giao dịch.