Integrated clients

Khách hàng tích hợp CQG

CQG Integrated Client là một giải pháp chuyên nghiệp công nghệ cao để kinh doanh trên thị trường kỳ hạn và quyền chọn. CQG IC đã giành được tiếng tăm vững chắc trong hàng thập kỷ hoạt động đáng tin cậy, cung cấp cho thương nhân một giao diện kinh doanh sáng tạo với dữ liệu thị trường toàn cầu chính xác, các công cụ phân tích chuyên nghiệp và định tuyến lệnh nâng cao. CQG IC được sử dụng rộng rãi trong các phòng giao dịch của các ngân hàng lớn nhất thế giới và các công ty quản lý.

Các tính năng của CQG IC:

  • Giao thức định tuyến, kết nối với bất kỳ bên CQG terminal thứ ba
  • Khảo sát hai mức độ của độ sâu thị trường kỳ hạn và quyền chọn
  • Biểu đồ với giao diện của giao dịch định tuyến và cửa sổ trình tự
  • Hơn 200 yếu tố của dữ liệu thị trường
  • Spread cổ phiếu và chung
  • DOMTrader hiển thị giá trị của các chỉ báo tùy chỉnh
  • Quản lý rủi ro cơ bản