Support margin bonus

Tiền thưởng Hỗ trợ Margin từ Fort Financial Services (Fort FS) là khoản tiền thưởng mà vẫn ở lại trong tài khoản của bạn qua bất kì lần giải ngân thị trường nào, bao gồm tình huống khi khoản thưởng lớn hơn khoản tiền nạp; do đó, nó thực sự hỗ trợ cho công việc của nhà giao dịch, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, tăng khả năng tài chính cho tài khoản của bạn. Hoạt động mang tính quảng cáo này được áp dụng với các khách hàng mới cũng như những khách hàng đã làm việc với Fort Financial Services bằng cách nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn từ 25 đô la Mỹ hoặc tương đương trở lên thông qua bất kì hệ thống thanh toán tiện lợi nào.

Số tiền thưởng phụ thuộc vào số tiền nạp theo bảng dưới đây:

Số tiền nạp, đô la MỹSố tiền thưởng tính theo %
25 - 50 5
51-100 7
101-200 9
201-400 12
401 và hơn thế nữa 15

Các điều kiện của chương trình "Thưởng Hỗ Trợ Margin":

 1. Chỉ những khoản tiền nạp từ 25 đô la Mỹ hoặc tương đương trở lên mới nhận được tiền thưởng. Các khoản chuyển nội bộ không được tính.
 2. Khách hàng không được chọn khoản tiền thưởng; tỷ lệ thưởng là cố định (như bảng trên). Số tiền thưởng tối đa trên một tài khoản giới hạn ở mức 200 đô la Mỹ hoặc tương đương.
 3. Tiền thưởng Hỗ trợ Số dư không áp dụng với các tài khoản Newbie, PRO và S.T.A.R. Rất tiếc là nếu bạn đã được nhận khoản tiền thưởng này thì người thân của bạn sẽ không được nhận nữa.
 4. Chỉ những khách hàng đã xác thực của công ty mới nhận được Tiền thưởng Hỗ trợ Margin.
 5. Trên mỗi tài khoản giao dịch tham gia hoạt động quảng cáo này có thể chỉ được nhận một khoản Tiền thưởng Hỗ trợ Margin. Có thể có không quá 5 khoản tiền thưởng hoạt động trong cùng 1 hồ sơ.
 6. Nếu có nhiều loại tiền thưởng khác trong tài khoản (Tiền thưởng Chào mừng, Tiền thưởng nạp tiền) thì tài khoản này có thể không được nhận Tiền thưởng Hỗ trợ Margin. Bạn sẽ phải hủy những khoản tiền thưởng khác trong tài khoản được lựa chọn ở Trader’s Room của bạn, hoặc mở một tài khoản giao dịch mới.
 7. Chỉ có thể rút Tiền thưởng Hỗ trợ Margin khi hoàn thành yêu cầu về khối lượng giao dịch: khoản tiền thưởng/ 2.
 8. Đòn bẩy tài chính tối đa để nhận Tiền thưởng Hỗ trợ Margin là 1:500.
 9. Khoản tiền thưởng này không có ngày hết hạn.
 10. Khách hàng có thể hủy bỏ khoản tiền thưởng này và khoản tiền đã nạp mà bị khóa khi nhận thưởng sẽ có thể được rút trở lại. Khi khoản tiền thưởng bị hủy bỏ, khoản lợi nhuận còn lại trên tài khoản của khách hàng có thể được rút mà không có bất kì hạn chế nào.
 11. Trong trường hợp có các hành vi gian lận (như một khách hàng nhận khoản tiền thưởng này trên nhiều hồ sơ, ….) thì công ty có quyền hủy bỏ tài khoản, khoản tiền thưởng, và khoản lợi nhuận thu được mà không cần thông báo trước.