Thưởng Hỗ trợ Margin

Thưởng Hỗ trợ Margin từ FortFS là một loại tiền thưởng giữ trên tài khoản của bạn trong trường hợp margin giảm bao gồm khi trạng thái khi tiền thưởng lớn hơn tiền vốn; như một kết quả, nó đề xuất một sự hỗ trợ cho các vị trí lệnh của nhà đầu tư, liên quan đến kết quả giao dịch, tăng khả năng lợi nhuận và giảm rủi ro.

Thưởng Hỗ trợ Margin có sẵn đối với các khách hàng đã được xác minh tại công ty. Thưởng Hỗ Trợ Margin có thể được nhận trong lúc nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Để nhận thưởng, tiền nạp tối thiểu là 25 USD hoặc tương đương với ngoại tệ khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin về Thưởng Hỗ Trợ Margin trên kênh Youtube của chúng tôi.

Làm thế nào để nhận Thưởng Hỗ trợ Margin?

bonus-step1

Đăng nhập vào
Trader’s Room

bonus-step2

Nạp tiền ít
nhất $25

bonus-step3

Vào mục
“Thưởng Hỗ Trợ Margin”

bonus-step4

Tận dụng lợi ích
Thưởng Hỗ trợ Margin

Kích thước tiền thưởng phụ thuộc vào số tiền nạp theo bảng dưới đây:

TIỀN NẠP, USDSỐ TIỀN THƯỞNG %
25 - 50 5
51 - 100 7
101 - 200 9
201 - 400 12
401+ 15

Điều khoản của chương trình “Thưởng Hỗ trợ Margin”:

 1. Chỉ khách hàng xác minh tài khoản có thể nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng có thể được nhận chỉ đối với những khoản deposit từ 25 USD hoặc tương đường đối với loại tiền tệ khác. Chuyển nội không được xem như là tiền nạp.
 3. Thưởng không có ngày hết hạn.
 4. Đòn bẩy tối đa nhận Thưởng Hỗ trợ Margin là 1:500
 5. Khách hàng không thể chọn kích thước thưởng; khối lượng thưởng được xác định ( như bảng trên)
 6. Số tiền thưởng tối đa cho một tài khoản được giới hạn 200 USD hoặc tương đương đồng tiền khác.
 7. Trên mỗi tài khoản giao dịch tham gia vào chương trình thưởng có thể được ghi có chỉ một Thưởng Hỗ Trợ Margin. Không thể có nhiều hơn 5 chương trình thưởng kích hoạt trong một hồ sơ.
 8. Thưởng Hỗ Trợ Margin không có sẵn cho Newbie, PRO và tài khoản S.T.A.R.
 9. Nếu bạn nhận thưởng rồi, người thân của bạn sẽ không được nhận thưởng.
 10. Nếu có loại chương trình thưởng khác trên tài khoản (Thưởng Chào mừng, Thưởng Nạp tiền) thì Thưởng Hỗ trợ Margin không thể được nhận trên tài khoản đó. Bạn sẽ phải hủy chương trình thưởng khác trên tài khoản đã chọn trong trader’s room hoặc mở một tài khoản giao dịch mới.
 11. Rút tiền Thưởng Hỗ Trợ Margin có thể chỉ sau khi hoàn thành được khối lượng giao dịch yêu cầu: tiền thưởng bằng USD / 2.
 12. The trades performed on Forex and Commodities (Metals) are counted into the required trading turnover.
 13. Khách hàng hủy tiền thưởng bất cứ lúc nò để được rút các khoản tiền nạp. Khi tiền thưởng bị hủy, lợi nhuận vẫn còn trên tài khoản giao dịch và có sẵn để rút mà không có bất cứ giới hạn nào.
 14. Trong trường hợp các hoạt động gian lận ( như tiền thưởng được nhận bởi một khách hàng sử dụng nhiều hồ sơ, vi phạm điều khoản Thỏa thuận Khách hàng và các quy định thưởng và chương trình khuyến mãi,….) công ty có quyền hủy (các) tài khoản này, tiền thưởng và tiền lợi nhuận đạt được mà không cần thông báo trước.