bonus-step1

ĐĂNG NHẬP VÀO
TRADER’S CABINET CỦA BẠN

bonus-step2

NẠP TIỀN

bonus-step3

CHỌN THƯỞNG MEGAPROTECT 100%

bonus-step4

ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN CAO NHẤT VỚI MEGAPROTECT 100%

Bạn có thể theo dõi số liệu thống kê của tất cả các khoản tiền thưởng của bạn trong Trader’s room. Vui lòng đi phần "Tiền thưởng" trong Trader’s room của bạn và chuyển đến phần phụ "Thưởng nạp tiền". Ở đó bạn có thể xem tất cả các thông tin cần thiết: số tiền thưởng, ngày tiền thưởng của bạn đã được ghi có vào tài khoản của bạn và doanh thu bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng. Ngoài ra, trên cùng một trang, bạn có thể hủy tiền thưởng của mình bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

 1. Khuyến mãi bắt đầu vào ngày 26 tháng Hai năm 2018

 2. Chương trình khuyến mãi dành cho các tài khoản "FLEX" và "FORT" và không nhận các khoản thưởng hoạt động khác (Thưởng Chào Mừng, Thưởng Nạp Tiền, Thưởng Margin).

 3. Để nhận tiền thưởng Khách hàng nên:

  • Xác minh dữ liệu cá nhân và số điện thoại;
  • Chọn tiền thưởng trong Trader’s cabinet khi nạp tiền;
  • Nạp tiền không dưới 100 USD hoặc tương đương với tài khoản này;
 4. Đòn bẩy sẵn có tối đa để giao dịch với tiền thưởng này là 1: 500. Thay đổi đòn bẩy vượt quá giới hạn 1: 500 HỦY tiền thưởng.
 5. Khoản tiền thưởng được ghi có vào số dư tài khoản và đóng vai trò hỗ trợ magin, bao gồm cả tình hình trong đó các khoản tiền trên tài khoản đạt đến mức stop – out.

 6. Số tiền thưởng bằng 100% số tiền nạp.

 7. Khoản tiền thưởng được ghi có vào các khoản tiền nạp đó, được thực hiện trong Trader’s cabinet (thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, các nhà cung cấp thanh toán khác nhau và…..).

 8. Tiền thưởng không được ghi có:

  • chuyển nội tiền trong Công ty;
  • cho bất kỳ phần thưởng, tiền thưởng hoặc hoàn tiền nào do Công ty cung cấp như là một phần của bất kỳ chương trình khuyến mãi nào;
  • đến các khoản tiền được ghi có vào tài khoản như một khoản huỷ lệnh rút nào;
  • nếu số tiền thưởng tối đa đã đạt được trên (các) tài khoản;
  • một lần nữa sau khi huỷ bỏ tiền thưởng vì bất kỳ lý do nào.
 9. Khoản tiền thưởng không thể chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. Tiền thưởng phải được hủy bằng thao tác thủ công (từ Trader’s cabinet) và được ghi có vào một khoản tiền nạp mới vào tài khoản khác.

 10. Các khoản tiền thưởng khác không thể nhận được trong tài khoản đã có MegaProtect Bonus trên đó.

 11. Số tiền thưởng hoạt động tối đa trên một tài khoản là 5000 đô la Mỹ (hoặc tương đương). Tổng số tiền thưởng MegaProtect trên tất cả các tài khoản của Khách hàng không được vượt quá 15000 USD (hoặc tương đương).

 12. Số tiền quỹ thưởng được tính như tổng số tiền thưởng và lợi nhuận/lỗ thực hiện bằng quỹ tiền thưởng.

 13. Có một sự tính toán lại "Tỷ lệ quỹ thưởng" tại thời điểm nạp/ rút. "Tỷ lệ quỹ thưởng" = "Quỹ thưởng" / "Số dư"

 14. Lợi nhuận / lỗ cũng như doanh số giao dịch được phân bổ giữa tiền thưởng và tỷ lệ sở hữu của Khách hàng, đưa tỷ lệ Quỹ thưởng vào tài khoản.

 15. Lợi nhuận được thực hiện bằng các khoản tiền quỹ riêng của Khách hàng có thể rút được mà không có bất kỳ hạn chế nào.

 16. Các khoản tiền nạp, mà thưởng được ghi có, chỉ có thể được rút sau khi hủy tiền thưởng từ Trader’s cabinet.

 17. Lợi nhuận thưởng là lợi nhuận được thực hiện từ thời điểm bổ sung quỹ thưởng vào tài khoản. Đối với mỗi vị trí, lợi nhuận thưởng được tính là "Lợi nhuận thưởng" = "Tỷ lệ quỹ thưởng" * "Lợi nhuận / lỗ".

 18. Lợi nhuận thưởng trở thành tiền của Khách hàng và có thể rút được sau khi đạt được yêu cầu về doanh thu cần thiết của "Số tiền thưởng" / 2 (lot). Việc rút lợi nhuận thưởng chỉ có thể thực hiện sau khi đã đạt đủ các yêu cầu về doanh thu từ Quỹ thưởng; không thể rút tiền phần lợi nhuận một phần. Bạn có thể tìm thấy doanh thu từ giao dịch tiền thưởng hiện tại và kinh phí cần thiết cho giao dịch tiền thưởng cần thiết trong Trader’s cabinet.

 19. Tất cả các nhóm các công cụ giao dịch được tính vào các khoản tiền cần thiết của yêu cầu giao dịch, ngoại trừ: "Cổ phiếu CFD", "CFD ETF", "Futures CFD".

 20. Sau khi đạt được các yêu cầu về doanh thu giao dịch cần thiết, số tiền thưởng sẽ tiếp tục tham gia vào hoạt động giao dịch và hỗ trợ margin và lợi nhuận / lỗ thưởng không còn được phân phối giữa Tiền thưởng và quỹ riêng của Khách hàng.

 21. Khoản tiền thưởng ghi có vào thời điểm nạp tiền không thể rút và có thể hủy bỏ.

 22. Tiền thưởng có thể bị huỷ bỏ:

  • bằng thủ công trong Trader’s cabinet;
  • trong trường hợp khuyến mãi đã bị chặn trong tài khoản;
  • rút tiền từ tài khoản, bao gồm chuyển nội tiền;
  • nếu tiền không đủ để giao dịch (từ 0.5 USD trở xuống);
  • sau 1 tháng đã trôi qua kể từ khi chương trình quảng cáo kết thúc;
  • trong trường hợp có bất kỳ rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động gian lận khác phát hiện.
 23. Trong trường hợp huỷ bỏ tiền thưởng từ Trader’s cabinet (hoặc bất kỳ lý do nào khác), toàn bộ số tiền thưởng bị huỷ bỏ cũng như lợi nhuận kiếm được từ việc sử dụng nó (nếu không đạt được yêu cầu về doanh thu giao dịch tiền thưởng).

 24. Phần thưởng của Đối tác chỉ được ghi có vào giao dịch bằng cách sử dụng các khoản tiền riêng của Khách hàng, nghĩa là đưa tỷ lệ Quỹ tiền thưởng vào tài khoản.

 25. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào (chẳng hạn như: nhận tiền thưởng bởi một khách hàng trên nhiều hồ sơ, gaio dịch từ nhiều hồ sơ của một khách hàng, nhiều lot tạo ra mà không có ý nghĩa đầu tư tài chính, giao dịch nhiều chiều, bất kỳ vi phạm nào khác của Thỏa thuận khách hàng và Quy tắc của tiến trình Thưởng và Khuyến mãi,…), công t có quyền hủy thưởng và tất cả quỹ thưởng, bao gồm lợi nhuận thưởng, mà không cần thông báo trước.

 26. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ kết nối giữa hai hoặc nhiều cấu hình (địa chỉ IP, thiết bị sử dụng cho công việc,…) hoặc phát hiện các công cụ giấu tên sử dụng (mạng lưới decentralized/ hybrid (Tor và tương tự), máy chủ proxy, mạng - VPN, chuyên ngành phần mềm, v.v ...), Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng và tất cả các khoản tiền thưởng, bao gồm cả lợi nhuận thưởng, mà không cần thông báo.

 27. Công ty có quyền không tiết lộ các phương tiện phát hiện hành vi gian lận.