MegaProtect Bonus

Nhận 100% bonus khi nạp tiền

Vì sao rất quan trọng để thử Thưởng MegaProtect?

shield

Đội ngũ của chúng tôi cung cấp sự bảo vệ nguồn quỹ khách hàng

cent

Tài khoản Cent có sẵn

chart

Thưởng hỗ trợ margin cho bạn trong lúc giảm vốn

Nhận thưởng

Những lợi ích của Thưởng MegaProtect Bonus?

check
+100% trên số tiền đã nạp!
check
100% bảo vệ trong khi vốn giảm
check
Lên đến 5000 USD cho một tài khoản
check
Lên đến 15000 USD cho một hồ sơ cá nhân

Làm thế nào để nhận Thưởng MegaProtect Bonus?

bonus-step1

Đăng nhập vào Trader's Room

bonus-step2

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn

bonus-step3

Tick vào ô “Thưởng MegaProtect 100%”

bonus-step4

Ước tính lợi nhuận tối đa

Example megaprotect bonus

Điều kiện và điều khoản Thưởng

Thông tin them liên qua đến Thưởng có thể tìm thấy tại đây

 1. Chương trình có sẵn cho tài khoản “FLEX” và “FORT” và không có thưởng nào khác (“Welcome bonus”, “Deposit Bonus”, “Support Margin Bonus”).
 2. Để nhận thưởng, khách hàng phải:
  • Xác minh dữ liệu cá nhân và số điện thoại;
  • Chọn Thưởng trong Trader’s cabinet trong lúc nạp tiền;
  • Nạp tiền không ít hơn 100 USD hoặc tương đương nếu đồng tiền khác;
 3. Đòn bẩy có sẵn tối đa cho giao dịch với thưởng này là 1:500
 4. Thưởng được ghi có vào số dư tài khoản và hoạt động như hỗ trợ margin, thậm chí trong tình trạng khi quỹ tiền chạm mức stop-out.
 5. Thưởng tương đương 100% số tiền nạp vào
 6. Thưởng không thể chuyển qua lại giữa các tài khoản.
 7. Các loại thưởng khác không thể có trên tài khoản đã nhận thưởng MegaProtect.
 8. Thưởng hoạt động tối đa trên một tài khoản là 5000 USD ( hoặc tương đương loại tiền tệ khác). Tổng các thưởng MegaProtect trên tất cả các tài khoản của Khách hàng không được vượt qua 15 000 USD ( hoặc tương đương đồng tiền khác).
 9. Quỹ thưởng = số tiền thưởng và lợi nhuận/lỗ kiếm được với sự giúp đỡ của tiền thưởng này.
 10. Tỷ lệ tiền thưởng * sự tính toán xảy ra tại thời điểm nạp tiền/ rút tiền.
  • *Tỷ lệ quỹ thưởng = số tiền thưởng/số dư
 11. Lợi nhuận/lỗ và khối lượng giao dịch được phân bổ tương ứng giữa Thưởng và quỹ tiền các nhân của khách hàng.
 12. Lợi nhuận có được với sự giúp đỡ từ quỹ cá nhân của khách hàng luôn sẵn có để rút mà không có bất kỳ giới hạn nào.
 13. Quỹ tiền nạp vào luôn có sẵn để rút/ chuyển giữa các tài khoản của khách hàng chỉ sau khi điều kiện thưởng được đáp ứng hoặc thưởng được hủy bởi khách hàng.
 14. Lợi nhuận/lỗ thưởng là những lợi nhuận/ lỗ được thực hiện từ lúc tiền thưởng được ghi có vào tài khoản. Cho mỗi vị trí, lợi nhuận/lỗ thưởng được tính toán như tỷ lệ quỹ Thưởng * lợi nhuận/lỗ.
 15. Lợi nhuận thưởng có sẵn để rút/ chuyển sau khi đáp ứng được điều kiện khối lượng giao dịch yêu cầu: Số tiền thưởng USD / 2 (lot)
 16. Thanh tiến trình của các thưởng hoạt động (sự tính toán lot) có sẵn trong Trader’s cabinet.
 17. The trades performed on Forex and Commodities (Metals) are counted into the required trading turnover.
 18. Sau khi khối lượng giao dịch yêu cầu đạt được, tiền thưởng tiếp tục tham gia vào giao dịch và hỗ trợ margin, và lợi nhuận/lỗ của thưởng sẽ không bị phân bổ giữa tiền thưởng và vốn riêng của khách hàng nữa.
 19. Số tiền thưởng được ghi có tại thời điểm nạp tiền không thể được rút ra và chỉ có thể được hủy.
 20. Tiền thưởng có thể được hủy:
  • bằng thao tác bởi khách hàng trong Trader’s cabinet;
  • tự động trong trường hợp không đủ tiền trên tài khoản giao dịch (1 USD hoặc thấp hơn)
 21. Trong trường hợp các hoạt động gian lận (như tiền thưởng được nhận bởi một khách hàng đối với một số tài khoản, lệnh đa chiều, số lot vô nghĩa tạo ra,...), công ty có quyền hủy (các) tài khoản, số tiền thưởng và lợi nhuận thu được từ tiền thưởng này mà không cần thông báo.
 22. Trong trường hợp tiền thưởng bị hủy trong Trader’s cabinet, toàn bộ tiền thưởng và lợi nhuận được thực hiện với sự trợ giúp của tiền thưởng chỉ bị hủy trong trường hợp điều kiện khối lượng giao dịch yêu cầu không được đáp ứng.
 23. Hoa hồng đối tác được ghi có theo tỷ lệ quỹ tiền riêng của khách hàng.
 24. Trong trường hợp phát hiện các hoạt động gian lận (chẳng hạn như: nhận được tiền thưởng của một khách hàng trên một số hồ sơ; giao dịch từ một số hồ sơ của một khách hàng, nhiều lot được tạo ra không có mục đích giao dịch; lệnh đa chiều và sự vi phạm vào điều khoản Khách hàng và quy định về xử lý thưởng và khuyến mãi,...), Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng và tất cả các quỹ tiền thưởng, bao gồm cả lợi nhuận thưởng, mà không cần thông báo.
 25. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ kết nối nào giữa hai hoặc nhiều cấu hình (địa chỉ IP, thiết bị, v.v.), sử dụng công cụ ẩn danh (mạng phân cấp / lai, Tor, máy chủ proxy, mạng VPN, phần mềm chuyên dụng, v.v.), Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả lợi nhuận thưởng, mà không cần thông báo.
 26. Công ty bảo lưu quyền không tiết lộ phương pháp phát hiện hoạt động gian lận.