Fort Financial Services cam kết đảm bảo rằng tất cả các nhà giao dịch đều có thể làm việc hiệu quả với công ty chúng tôi và kết quả thu được đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi!

Với hệ thống đã được phát triển và nâng cấp của chúng tôi, bạn có thể tăng số tiền mỗi lần nạp thêm lên đến 50%! Dĩ nhiên, tài khoản của bạn càng có nhiều tiền thì bạn càng có cơ hội sinh lời nhiều hơn từ việc giao dịch của mình.

Để nhận được tiền thưởng, bạn vào trang phòng giao dịch của bạn và chọn thanh"Nạp tiền", trước khi nạp tiền đánh dấu vào ô “Nhận thưởng” và chọn phần trăm bạn muốn thêm vào khoản tiền gửi của mình là 10%, 20%, 30%, 40% hay 50%.

Điều khoản của hệ thống “Thưởng nạp tiền”:

 1. Tiền thưởng cho tiền nạp có thể được rút ra khỏi tài khoản giao dịch mà không có bất kì hạn chế nào trong vòng 3 tháng kể từ ngày của khoản tiền thưởng tích lũy, doanh số giao dịch tính theo công thức sau:

  Khối lượng giao dịch = Khoản tiền thưởng tính bằng đô la Mỹ/4

  Ví dụ: Bạn nạp 1.000 đô la Mỹ vào tài khoản của bạn, chọn mức tiền thưởng là 50% và có thêm 500 đô la vào số tiền đã nạp ban đầu. Để rút khoản tiền thưởng tích lũy từ tài khoản, bạn phải cam kết thực hiện bất kì số lượng giao dịch nào trong vòng 3 tháng, với tổng số 125 giao dịch (500 đô la Mỹ/ 4 = 125).
 2. Một nhà giao dịch có thể rút lợi nhuận sau khi trừ đi khoản tiền thưởng mà không có bất kì hạn chế nào. Lợi nhuận ở đây chỉ số tiền vượt quá khoản tiền thưởng trong tài khoản giao dịch. Khoản tiền đã nạp chỉ có thể được rút ra nếu nhà giao dịch từ chối những khoản tiền thưởng đã nhận được trước đó hoặc đáp ứng các điều kiện giao dịch.
  Ví dụ: Bạn đã gửi 1,000 đô la Mỹ vào tài khoản của bạn, chọn mức tiền thưởng 50% và nhận thêm 500 đô la Mỹ. Sau đó, bạn kiếm được 750 đô la Mỹ. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể rút khoản lợi nhuận 750 đô la Mỹ nếu doanh số yêu cầu của khoản tiền thưởng vẫn chưa được đáp ứng. Trong trường hợp bạn từ chối khoản tiền thưởng cho tiền nạp, bạn có thể rút tất cả tiền mà không có bất kì hạn chế nào.
 3. Mỗi tài khoản giao dịch chỉ được có cùng lúc tối đa 3 khoản tiền thưởng cho tiền nạp. Để được nhận một khoản tiền thưởng cho tiền nạp mới, một nhà giao dịch cần đáp ứng các điều kiện về doanh số giao dịch hoặc hủy bỏ một khoản tiền thưởng đã nhận trước đó. Chương trình Welcome Bonus (Tiền thưởng Chào mừng) không ảnh hưởng gì đến khoản tiền thưởng cho tiền nạp.
 4. Nếu số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống bằng tổng của tất cả các khoản tiền thưởng cho tiền nạp mà bạn đã nhận được, thì các khoản tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ lần lượt từ khoản mới nhất.
 5. Nếu bạn nhận được một vài khoản tiền thưởng liên tiếp mà vẫn chưa thực hiện đủ số lượng giao dịch yêu cầu thì điều kiện về doanh số giao dịch được tính bắt đầu từ khoản tiền thưởng đầu tiên mà bạn nhận được. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống thuận tiện để theo dõi số liệu thống kê của tất cả các khoản tiền thưởng của bạn. Để theo dõi tình trạng các khoản tiền thưởng của bạn, hãy vào trang Phòng Giao dịch và ở mục “Tiền thưởng” bạn sẽ thấy tất cả các thông tin cần thiết: số tiền thưởng, ngày nhận, và số tiền mà bạn đã tích lũy được. Xin lưu ý rằng bạn có thể hủy bỏ khoản tiền thưởng bất cứ lúc nào trên trang này.
 6. Tổng tất cả các khoản tiền thưởng cho tiền nạp trong một tài khoản giao dịch (không phân biệt về tiền tệ và loại tài khoản) không được vượt quá 5,000 đô la Mỹ/ 3,500 đồng euro.
 7. Tổng số tiền thưởng cho tiền nạp chưa được thanh toán trong tất cả các tài khoản giao dịch của một nhà giao dịch không được vượt quá 15,000 đô la Mỹ hoặc tương đương.
 8. Các giao dịch cổ phiếu CFD cũng như giao dịch ETF CFD không được tính vào khối lượng giao dịch khi muốn rút khoản tiền thưởng.
 9. Các đòn bẩy tài chính tối đa được sử dụng đối với một khoản tiền thưởng cho tiền nạp là 1:500.
 10. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi phát hiện các hành vi gian lận về phần khách hàng thì chúng tôi có quyền hủy bỏ tất cả các khoản tiền thưởng và khoản lợi nhuận nhận được mà không cần thông báo trước.