Thưởng Nạp tiền

FortFS cam kết đảm bảo rằng mọi nhà kinh doanh hoạt động hiệu quả và kết quả tài chính vượt quá mong đợi! Vì vậy, hệ thống thưởng của chúng tôi cho phép tăng số tiền nạp lên đến 50%!

Chương trình thưởng hoạt động trên cơ sở vĩnh viễn và có sẵn cho tất cả các khách hàng của FortFS. Trong khi nạp vào tài khoản giao dịch với tùy chọn thanh toán thuận tiện cho bạn, bạn có thể chọn phần trăm bạn muốn thêm vào số tiền nạp của bạn: 10%, 20%, 30%, 40% hoặc 50% trong mục "Get Bonus" . Để biết thông tin chi tiết về cách nhận tiền thưởng này, vui lòng kiểm tra kênh YouTube của chúng tôi.

bonus-step1

Đăng nhập vào
Trader’s Room

bonus-step2

Thực hiện một khoản tiền nạp

bonus-step3

Chọn mức tiền thưởng
(10%, 20%, 30%, 40% hoặc 50% cho tiền nạp của bạn)

bonus-step4

Tận dụng lợi
ích Tiền thưởng

Bạn có thể theo dõi số liệu thống kê của tất cả các khoản tiền thưởng của bạn trong Trader’s Room. Vui lòng đến mục "Tiền thưởng" trong Trader’s Room và chuyển đến phần phụ "Thưởng nạp tiền". Ở đó bạn có thể xem tất cả các thông tin cần thiết: số tiền thưởng, ngày tiền thưởng của bạn đã được ghi có vào tài khoản của bạn và số lot giao dịch bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng. Ngoài ra, trên cùng một trang, bạn có thể hủy tiền thưởng của mình bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện của "Tiền thưởng":

 1. Tiền nạp có thể được rút khỏi tài khoản giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào nếu trong vòng 3 tháng theo dương lịch bắt đầu từ ngày đã nhận tiền thưởng thì doanh thu giao dịch (khố lượng giao dịch) được yêu cầu đã được tạo ra. Doanh thu theo yêu cầu được tính theo công thức:

  Khối lượng giao dịch = Quy mô khoản thưởng bằng USD / 4.

  info
  Ví dụ: Bạn đã nạp 1.000 đô la vào tài khoản của mình, chọn một khoản thưởng 50% và nhận 500 đô la thêm vào số tiền ký quỹ ban đầu. Để rút tiền thưởng tích lũy từ tài khoản, bạn cần phải cam kết đạt khối lượng giao dịch nào trong 3 tháng, với tổng khối lượng 125 lô (500 USD / 4 = 125).
 2. Lợi nhuận được thực hiện với sự trợ giúp của số tiền thưởng có thể được rút bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ hạn chế. Lợi nhuận liên quan đến số tiền trên số tiền thưởng trên tài khoản giao dịch.
 3. Các khoản tiền nạp có thể được rút chỉ sau khi điều kiện thưởng đạt được hoặc tiền thưởng nhận được đã bị hủy bỏ bởi thương nhân.

  info
  Ví dụ: Bạn đã nạp 1.000 đô la vào tài khoản của mình và chọn 50% tiền thưởng đối với số tiền nạp ban đầu của bạn. Do đó, bạn đã nhận được thêm 500 đô la tiền thưởng vào tài khoản của bạn. Sau đó chúng ta hãy giả sử bạn đã kiếm được 750 đô la. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể rút 750 đôla như lợi nhuận nếu doanh thu yêu cầu chưa được tạo ra. Trong trường hợp bạn hủy bỏ chương trình thưởng, bạn có thể rút lại tất cả các khoản tiền mà không bị hạn chế.
 4. Một thương nhân có thể có không quá 3 chương trình thưởng tích cực cho mỗi tài khoản giao dịch. Để nhận được khoản tiền thưởng mới, một thương nhân phải đáp ứng các điều kiện thưởng về khối lượng giao dịch yêu cầu hoặc huỷ bỏ chương trình tiền thưởng đã nhận trước đó.
 5. Thương nhân có thể tham gia vào cả chương trình Thưởng Chào mừng và Thưởng nạp tiền cùng một lúc.
 6. Bonus funds do not support open positions during the drawdown. When there are no Client' own funds on the trading account to support open positions, all active bonuses are automatically canceled.
 7. Nếu bạn nhận được một số tiền thưởng trên một tài khoản giao dịch và không tạo được số lượng yêu cầu về khối lượng giao dịch, việc hoàn thành các điều kiện cho doanh thu bắt đầu với tiền thưởng nhận được đầu tiên.
 8. Tổng số tiền thưởng nạp tiền trên một tài khoản giao dịch (không tính loại tiền tệ và loại tài khoản) không thể vượt quá 5000 USD / 3500 EUR.
 9. Tổng số tiền thưởng nhận được được giới hạn ở mức 15 000 đô la hoặc tương đương bằng một loại tiền tệ khác cho mỗi khách hàng.
 10. The trades performed on Forex and Commodities (Metals) are counted into the required trading turnover.
 11. Đòn bẩy tối đa cho phép tiền thưởng nạp tiền là 1: 500.
 12. Trong trường hợp hoạt động gian lận (như một khoản tiền thưởng được nhận bởi một khách hàng đối với một số tài khoản, lệnh đa xu hướng, lots tạo ra không có ý nghĩa vv), công ty có quyền hủy bỏ (các) tài khoản, số tiền thưởng và lợi nhuận đạt được với tiền thưởng này mà không cần thông báo.
 13. Khoản tiền gửi không có trong tài khoản Flex Newbie, Pro và S.T.A.R. cũng như các tài khoản demo.