Tài khoản Newbie

Mỗi ngày, hàng ngàn người muốn học sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư, cả hai là một hoạt động có uy tín và sinh lợi. Tuy nhiên, để bắt đầu thành công trong việc kiếm tiền thông qua giao dịch Forex, mọi nhà đầu tư đều cần có kiến ​​thức và kinh nghiệm về thị trường tài chính.

Được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, đội ngũ của chúng tôi đã phát triển một loại tài khoản giao dịch đặc biệt để hỗ trợ và giúp khách hàng thử nghiệm và phát triển chiến lược của họ mặc cho có tất cả các rủi ro liên quan. Chúng tôi hiểu rằng bạn chỉ đang bước đầu tiên vào thế giới giao dịch. Về việc này nhà môi giới cung cấp một tính năng độc đáo, bồi thường 10% trên số tiền bị thua lỗ. Với dịch vụ của chúng tôi, học cách giao dịch FOREX với FortFS đã trở nên an toàn hơn!

Mở tài khoản

SỰ THẬT VÀ SỐ LIỆU

0.01
LOT TỐI THIỂU
1:1000
Đòn bẩy
0.3 giây
THỜI GIAN KHỚP LỆNH
10%
bồi thường trên số tiền bị thua lỗ ngay lập tức

Trong trường hợp vị trí của bạn bị đóng với khoản lỗ, 10% số tiền bị thua lỗ được ghi có trên Tài khoản Newbie của bạn như một hình thức hỗ trợ từ công ty của chúng tôi. Việc bồi thường này có thể được sử dụng trong các giao dịch trong tương lai hoặc rút khỏi tài khoản mà không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này có thể do thực tế là chúng ta chỉ sử dụng các thuật toán bảo hiểm rủi ro công nghệ cao, hợp tác với các nền ECN tốt nhất và mức spread thấp nhất có thể. Tất cả những việc này đã cho phép bảo đảm giao dịch của bạn với FortFS.

tick-icon
Điều kiện giao dịch
 • Tài khoản loại FLEX Cent
 • Loại tiền tài khoản - USD
 • Đòn bẩy cố định 1: 1000
 • Khớp lệnh thị trường
 • Tuổi thọ tài khoản không giới hạn
 • Khoản tiền nạp tối đa không giới hạn
 • Khối lượng tối đa các vị trí lệnh được đồng thời mở cho một công cụ giao dịch là 10 lot.
 • Khối lượng tối đa của các vị trí lệnh được đặt đồng thời là 2000 (bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý)
 • 10% tiền bồi thường được ghi có tự động vào tài khoản từ khoản bị thua lỗ đã ghi nhận.
 • Bồi thường này chỉ được tính khi kích thước của lệnh lớn hơn 1 cent
mark-icon
Thông tin quan trọng
 • Không phí swap.
 • Cổ tức (lãi suất hàng năm gửi hàng tháng vào số dư tài khoản) không được ghi có
 • Tiền thưởng Chào mừng, Thưởng Nạp Tiền và Thưởng Hỗ Trợ Margin không có sẵn cho loại tài khoản này.
 • Trong trường hợp lạm dụng các điều khoản giao dịch, Công ty có quyền ngừng cung cấp các bồi thường và thay đổi loại tài khoản của bạn thành Flex standard. Trong trường hợp này tất cả khoản bồi thường đã được ghi có trước đó sẽ bị huỷ bỏ.
 • Nếu công ty thấy rõ rằng nhà đầu tư không phải là người mới, thì công ty có quyền thay đổi loại tài khoản sang Flex Standard và hủy bỏ khoản bồi thường đã được ghi có trước đó.