Clients

We offer you different account types, the range of trading platforms, daily analytics, forex news, contests and monetary bonuses – everything to make your trading with us comfortable and efficient!

Người bắt đầu

Đặc biệt dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu giao dịch như thế nào trên thị trường tài chính, chúng tôi đã phát triển một Tài Khoản Flex cho người mới giao dịch an toàn

Đọc thêm
Mở tài khoản flex cho người mới giao dịch
 

Các nhà đầu tư

Chúng tôi cung cấp ba loại tài khoản giao dịch (FORT, FLEX, và PRO), và một số nền tảng giao dịch dựa trên Meta Trade 4.0 và CQG

Đọc thêm
Mở tài khoản của nhà đầu tư
 

VIP

Đạt được trạng thái VIP và tận hưởng danh sách các lợi ích, thưởng và dịch vụ bổ sung. Đấy là uy tín, thuận tiện và có lợi nhuận

Đọc thêm
Mở tài khoản vip
Thành lũy của Đầu Tư