Weekly reviews

Tiêu chuẩn dầu thô London có tên là Brent...

Các thị trường toàn cầu bắt đầu một đầu tuần...

Hôm thứ Sáu, thị trường Châu Âu...

Đó là một tuần rất tốt cho đồng đô la Mỹ.