Weekly reviews

Ngày 27 tháng 12, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư vẫn còn nghỉ Giáng sinh. 

Hôm qua  tâm lý củng chiếm ưu thế tại thị trường châu Âu. 

Hôm thứ Ba, thị trường toàn cầu vẫn tiếp tục tăng.

Hôm thứ Sáu, các mức tăng nhẹ  của thị trường châu Âu vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, chốt lời dự kiến đã thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng và trong lĩnh vực giá kim loại của Eurozone

Hôm qua, với sự bắt đầu của một tuần mới, thị trường châu Âu đóng cửa hỗn độn.