Weekly reviews

Trọng tâm: Báo cáo của Facebook và kết quả cuộc họp của Fed

Như kết quả giao dịch vào hôm thứ Ba, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng vì tâm lý thị trường chuyển sang tiêu cực ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn về chính sách ngoại giao và thương mại của Mỹ. Dữ liệu kinh tế Châu Âu ngày hôm qua gần như trùng hợp với dự kiến. Lạm phát tại khu vực đồng euro tăng mạnh hơn so với dự kiến của các nhà điều hành chính sách, GDP đã xuất hiện phù hợp với kỳ vọng, trong đó, không có tác động đến tâm lý thị trường. Hôm qua, tại đầu phiên Mỹ, đồng tiền Châu Âu tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ gần như là một phần trăm. Chỉ số Mỹ đã cố gắng nhấn mạnh việc điều chỉnh, tuy nhiên, đã được đặt mua trong bối cảnh thị trường hàng hóa tăng cường.

Hôm nay, chứng khoán Châu Âu tăng cường sau khi công bố dữ liệu mạnh về hoạt động kinh doanh trong khu vực đồng Euro. Các hãng xe và các công ty công nghiệp tăng hàng đầu. Trung Quốc báo cáo số liệu sản xuất mạnh.

Chỉ số Hoạt động Kinh doanh  trong lĩnh vực sản xuất của khu vực đồng euro trong tháng Một là 55,2, so với dự báo là 55,1. Chỉ số tương lai Mỹ đã lấy lại được các tổn thất của ngày hôm qua. Hôm qua, sau khi đóng cửa ngày giao dịch, Apple Inc giới thiệu các báo cáo, kết quả tốt hơn so với dự kiến ​​cả về doanh thu và lợi nhuận. Hôm nay, thị trường kỳ vọng báo cáo của gã khổng lồ IT khác. Facebook sẽ thể hiện các dữ liệu hôm nay.

Mức cân bằng của thị trường dầu mỏ vẫn còn trong cuộc chơi, khi giao dịch vẫn tiếp tục giữ quanh $55. Thống kê từ API cho thấy sự gia tăng trong các kho dự trữ dầu gần 6 triệu thùng. Hôm nay, tập trung vào các số liệu chính thức trong các kho dự trữ dầu của Mỹ. Chúng tôi mong đợi giao dịch quanh mức 55 cho ngày hôm nay.

Tâm lý tiêu cực trong thị trường toàn cầu tăng cường trong kết nối với mức tăng trong thương mại nước ngoài và tiền tệ, được khởi xướng bởi chính quyền của Trump. Yếu tố quá nóng về mặt kỹ thuật đang mất dần tầm quan trọng một chút. Hôm nay, thị trước sẽ chú ý đến kết quả cuộc họp hai ngày của Fed. Dự báo không có bất kỳ sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, và như mọi khi trong một trường hợp như vậy, các nhà đầu tư sẽ phân tích các dao động và nội dung của tuyên bố kèm theo. Chúng tôi tin rằng Fed sẽ hỗ trợ thị trường và chia sẻ một tầm nhìn tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. Mùa báo cáo của Mỹ vẫn tiếp tục và xuất hiện như là nhà cung cấp duy nhất những tin tức tích cực những ngày này. Trong bối cảnh này, hôm nay chúng ta có thể thấy sự hình thành của một động lực tích cực nếu thị trường sẽ có thể quên về vấn đề chính trị.


chart
chart