12, tháng một 2017

GBP/USD

 Tổng quan

Đồng bảng Anh mấtđà hơn nữa vào thứ Tư. Mối quan tâm về 'Hard - Brexit' tiếp tục thu hút áp lực bán mới. Hơn nữa, các dữ liệu hỗn hợp Anh không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ đầy đủ nào cho đồng bảng Anh: Sản lượng Công nghiệp và Sản lượng Sản xuất khá tích cực trong khi Cán cân Thương mại và Cán cân Thương mại Hàng hóa trong màu đỏ. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào phát biểu của thống đốc BOE Mark Carney trước Quốc hội trong phiên giao dịch Mỹ.

Tình hình hiện tại

Cặp tiền thất bại để duy trì sự phục hồi trong phiên Á , bị đình trệ quanh mức 1,2200. Sau khi chạm mức đó, giá bật ra khỏi và suy yếu đến 1,2100 sau khi mở cửa phiên giao dịch London. Sau khi chạm tới mức này, cặp GBP / USD cuộn lại và đảo ngược một số khoản giảm của nó. Giá dội xuống  khỏi 50 EMA trong biểu đồ 1 giờ. Giá tiếp tục dao động tốt dưới đường trung bình động sau đó. 200-EMA  trung tính trong khi 50 và 100-EMAs thấp hơn trong cùng biểu đồ. Mức kháng cự nằm tại 1,2200, mức hỗ trợ đi kèm đi kèm tại1,2100.

Chỉ báo MACD trở lại khu vực tiêu cực, và cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của người bán. Chỉ số RSI trong vùng quá bán.

Khuyến nghị

Giá duy trì dao động giảm của nó trong biểu đồ 4 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bán cặp tiền nếu giá giảm xuống dưới 1,2100, trên đường đến 1,2000.