Technical analytics

GBPUSD

Đồng USD yếu đang giữ cặp GBP / USD trên 1.4150. 

GBPUSD

Cặp GBP / UD giữ tín hiệu tích cực vào thứ Hai. 

GBPUSD

Đồng Euro đã có một nỗ lực để tiếp tục phục hồi vào thứ Hai. Người mua tăng lên 1.2380 tại đây họ mất đà. 

GBPUSD

Áp lực bán GBP / USD vẫn không thay đổi vào ngày thứ Sáu. 

GBPUSD

Cặp GBP / USD đã tăng điểm tích cực vào thứ Tư. 

GBPUSD

Tâm lý tích cực của thị trường tiếp tục tồn tại vào thứ Năm. 

GBPUSD

GBP / USD vẫn đang ở chế độ mua. 

GBPUSD

Người mua không thể vượt qua ngưỡng cản 1.4050.

GBPUSD

Đồng bảng Anh đã rời khỏi sắc đỏ vào thứ Hai. 

GBPUSD

Đồng bảng Anh vẫn củng cố.