Technical analytics

EUR/JPY

Cặp này thất bại để vượt qua mức 133.50 và phải đối mặt với đà mua quanh mức này.