Technical analytics

DAX

DAX trung lập vào ngày thứ Năm nằm trên mức 12900. Ngưỡng cản nằm ở mức 13000, ngưỡng hỗ trợ 12900.

Xu hướng chung vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng bất kỳ hoạt động nào ngày hôm nay. Chúng tôi giả định điểm chuẩn sẽ giữ trung lập trong cả ngày.