Technical analytics

Cryptocurrencies

Mục tiêu trung hạn của thị trường tại khu vực dải trên Bollinger (8771.66) giữ nguyên.

Cryptocurrencies

Hình thành sóng điều chỉnh theo hướng vùng hỗ trợ 437.07-445.87 tiếp tục. 

Cryptocurrencies

Vùng kháng cự chính tại thời điểm hiện tại là 8415.70.

Cryptocurrencies

Upswing vẫn không thể xuyên thủng mức rào cản 480.00-482.10. 

Cryptocurrencies

Xu hướng tiềm năng tăng trưởng của báo giá bitcoin theo hướng của khu vực 9700.00 vẫn giữ nguyên.

Cryptocurrencies

Ethereum dự đoán không phá vỡ rào cản 482.10, rằng, tại thời điểm này, hình thành pinbar có thể xảy ra ở rìa của downswing. Còn sớm để nói về điều này, tất nhiên, nhưng sự yếu kém của bulls cần phải được đánh dấu.

Cryptocurrencies

Như dự kiến, phân phối xu hướng đang hoạt động cho xu hướng tăng đang diễn ra. 

Cryptocurrencies

Việc hình thành upswing được tiếp tục. Nó có thể trở thành xu hướng, cho những gì bulls phải nỗ lực và phá vỡ mức 510.71. Nhiệm vụ này là phức tạp, bởi vì trước thị trường có một rào cản mạnh tại khu vực 482.10-491.23.

Cryptocurrencies

ADX nằm trong một khu vực xu hướng mạnh, cho phép kỳ vọng sự tăng trưởng của báo giá theo hướng mức 8283.79.

Cryptocurrencies

Thị trường, trực quan, dao động ổn định trong phạm vi của swing trước (437.07-482.10).