Technical analytics

USDJPY

 Xu hướng chính ổn định tại khu vực dải Bollinger giữa (111.39) giữ nguyên.

Cryptocurrencies

Mục tiêu trung hạn của thị trường tại khu vực dải trên Bollinger (8771.66) giữ nguyên.

Cryptocurrencies

Hình thành sóng điều chỉnh theo hướng vùng hỗ trợ 437.07-445.87 tiếp tục. 

USDJPY

Xu hướng giảm dần theo hướng của dải Bollinger phía dưới (109.58) tiếp tục.

Cryptocurrencies

Vùng kháng cự chính tại thời điểm hiện tại là 8415.70.

Cryptocurrencies

Upswing vẫn không thể xuyên thủng mức rào cản 480.00-482.10. 

EURUSD

Vùng kháng cự rất khó khăn 1.1726-1.1750, rõ ràng, sẽ là rào cản không thể phá vỡ đối với bull. Cấu trúc cần là downswing đầy đủ cho điều này (được cho là - hướng đến mức 1.1612).

USDJPY

Di chuyển quanh khu vực dải Bollinger giữa (111.77) tiếp tục. Mức này giữ cặp tiền tệ khỏi việc giảm tiếp tục đến dải thấp hơn cho đến nay.

Cryptocurrencies

Xu hướng tiềm năng tăng trưởng của báo giá bitcoin theo hướng của khu vực 9700.00 vẫn giữ nguyên.

Cryptocurrencies

Ethereum dự đoán không phá vỡ rào cản 482.10, rằng, tại thời điểm này, hình thành pinbar có thể xảy ra ở rìa của downswing. Còn sớm để nói về điều này, tất nhiên, nhưng sự yếu kém của bulls cần phải được đánh dấu.