Monthly reviews

Gold

Tuần cuối tháng Hai đã thành công với vàng khi thị trường kết thúc trong sắc xanh.

XAUUSD

Vàng hoàn thành năm 2017 với đà tăng 10 ngày và sự phá vỡ thông qua mức tâm lý quan trọng 1296-1300.