Fundamental analytics

4 Điều khoản cơ bản về Forex bạn nên biết

1 - Margin

Margin, còn được gọi là giao dịch ký quỹ, đề cập đến việc thực hành sử dụng các quỹ từ một nhà môi giới ngoại hối để giao dịch. Nói cách khác, nhà môi giới đang cho bạn vay tiền để mua một khoản tiền lớn mà không cần phải gửi khoản tiền đó vào tài khoản giao dịch của bạn. Thực tiễn chung này làm tăng đáng kể lợi ích tiềm tàng, nhưng cũng làm cho nhà đầu tư thua lỗ nặng.

2 - Đòn bẩy

Đòn bẩy là tỷ lệ vốn được sử dụng cho một giao dịch đối với số tiền ký quỹ yêu cầu (margin). Nói cách khác, khi bạn thấy 200: 1, điều này có nghĩa là một thương nhân phải nạp $1 để giao dịch với $200. Việc sử dụng các vị trí là một thực tế rất phổ biến trong số các thương nhân Forex, những người thường hoạt động với số tiền nhỏ. Đòn bẩy cho phép họ mở rộng lợi nhuận của họ, nhưng cũng những khoản lỗ của họ, biến công cụ tài chính này thành một thanh kiếm rủi ro hai chiều.

3 – Tiền tệ Cơ sở và Định giá

Đồng tiền cơ bản: đơn vị tiền tệ đầu tiên được hiển thị trong một cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu chúng tôi đang phân tích EUR / USD - EUR sẽ là đồng tiền cơ bản của chúng tôi.

Nói cách khác, tiền tệ cơ sở là đơn vị được chuyển thành đơn vị tiền tệ khác. Theo ví dụ trước, 1,0000 EUR bằng 1,2000 USD.

Đồng tiền định giá: Đây là loại tiền tệ thứ hai được thấy trong một cặp tiền tệ, còn được gọi là đồng tiền pip. Nó thể hiện tỷ lệ mà đồng tiền cơ sở được trao đổi tại một thời điểm nhất định.

4 - Pip

Một pip là đơn vị nhỏ nhất của một loại tiền tệ. Ví dụ: cặp EUR / USD thường được biểu thị bằng năm chữ số. Trong trường hợp này, 0.0001 sẽ là một pip. Một câu chuyện khác xảy ra khi chúng ta nhìn vào đồng Yên Nhật. Thì đó, pip bằng 0.01.