Tin tức công ty

Cập nhật Windows 10

Chung

update

Vào ngày 11 tháng Tư, Microsoft sẽ phát hành Windows 10 Creators Update, sau đó phiên bản Windows này sẽ được cập nhật hoàn toàn. Trong thực tế, bản cập nhật này tương tự như cài đặt một hệ điều hành mới, bởi vì nó sẽ thay đổi cấu hình và các khóa mã hóa.

Nền tảng MetaTrader liên kết tất cả dữ liệu với hệ điều hành và phần cứng để bảo vệ thông tin người dùng. Sự ràng buộc này có nghĩa là ngay cả khi các tập tin nền tảng bị đánh cắp, kẻ trộm sẽ không thể kết nối với máy chủ bằng các tài khoản đã lưu trước đó.

Thật không may, sau khi thay đổi hệ điều hành do cài đặt Windows 10 Creators Update, tất cả mật khẩu của tài khoản giao dịch được lưu trữ trên máy tính sẽ trở nên không hợp lệ. Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị cho phiên bản Windows mới và lưu mật khẩu của mình ở nơi an toàn để có thể truy cập vào nền tảng này sau khi cập nhật Windows.

Lưu các mật khẩu tài khoản MetaTrader của bạn ở nơi an toàn trước khi cập nhật hệ điều hành.

Do sự thay đổi của các khoá mã hóa, một sự kích hoạt các ứng dụng được mua từ Thị trường MetaTrader sẽ bị mất vì tất cả các sản phẩm đều bị ràng buộc vào hệ điều hành.

Công ty MetaQuotes sẽ tự động thêm một kích hoạt cho mỗi sản phẩm đã mua, bất kể hệ điều hành, tương tự như các kích hoạt mà chúng tôi đã bổ sung sau khi cập nhật Windows 10 từ phiên bản 1511 lên 1607. Các các đầu tư cũng có thể tải lại các phiên bản demo của sản phẩm từ Market. Điều đó có nghĩa là người dùng trên thị trường sẽ không mất kích hoạt sản phẩm sau khi phát hành Windows 10 Creators Update.

Fort Financial Services