Tin tức công ty

Thanksgiving Day

Thanksgiving Day Kính gửi khách hàng!

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng Hoa Kỳ đang tổ chức Lễ Tạ Ơn vào ngày 22 tháng 11 và sẽ có những thay đổi trong lịch giao dịch vào ngày 22 và 23 tháng 11.

Lịch giao dịch vào ngày lễ theo thời gian EET (GMT+2/3)

Ký hiệuNgày 22 tháng 11 năm 2018 (Thứ Năm)Ngày 23 tháng 11 năm 2018 (Thứ Sáu)
Forex, Crypto Bình thường Bình thường
Metals Đóng cửa sớm vào 20:00 Đóng cửa sớm vào 20:00
Shares & ETF USA (NYSE, NASDAQ) Đóng Đóng cửa sớm vào 20:00
Futures USA (CME, ICE) Đóng Đóng cửa sớm vào 20:00

Mô tả chi tiết hơn về thời gian giao dịch điều chỉnh bạn có thể tham khảo tại website sàn giao dịch:

Xin lưu ý rằng lịch giao dịch vào ngày nghỉ này có mục đích thông báo và có thể thay đổi theo lịch trình của các đối tác thanh khoản của công ty. Chúng tôi chú ý bạn rằng trong những ngày nghỉ có thể có sự biến động tăng và thanh khoản giảm. Để bảo vệ tiền của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên duy trì mức ký quỹ ở mức 200% trở lên!

Trong những ngày nghỉ lễ, các điều kiện giao dịch có thể thay đổi, theo các văn bản pháp lý của công ty: mức đặt lệnh tăng lên, yêu cầu ký quỹ, hạn chế giao dịch trên một số hợp đồng nhất định (kết thúc giao dịch hoặc "Chỉ đóng"), sự gia tăng spread có thể xảy ra.