Tin tức công ty

Ngày Lễ Tạ Ơn

Chung

Thanksgiving Day Kính gửi Khách hàng!

Chúng tôi nhắc bạn rằng Mỹ đang tổ chức Ngày Lễ Tạ Ơn vào ngày 24 tháng Mười Một và sẽ có sự thay đổi trên lịch hoạt động của thị trường ngoại hối vào ngày 23 và 24 tháng Mười Một.

Công cụ tài chính23.11.201724.11.2017
Tiền tệ Giao dịch không có sự thay đổi, thanh khoản có thể thấp Giao dịch không có sự thay đổi
CFD chứng khoán và EFT của thị trường Mỹ (NYSE, NASDAQ) Thị trường đóng cửa Đóng cửa sớm lúc 20:00
Kim loại giao ngay Đóng cửa sớm lúc 20:00 *Đóng cửa sớm lúc 20:45
CFD tương lai của thị trường Châu Âu và Châu Á Giao dịch không có sự thay đổi Giao dịch không có sự thay đổi
CFD tương lai của thị trường Mỹ (CME, GLOBEX. ICE) Đóng cửa sớm lúc 19:45 Đóng cửa sớm lúc 19:45
Tiền điện tử Giao dịch không có sự thay đổi Giao dịch không có sự thay đổi

*Giờ giao dịch dựa trên giờ máy chủ MT4

Vui lòng chú ý rằng trong giai đoạn đề cập thanh khoản giảm có thể xảy ra trên thị trường Ngoại hối cũng như trên thị trường kim loại giao ngay. Lịch giao dịch có thể thay đổi mà không có sự thông báo thêm.

Thêm vào đó, trong trường hợp thanh khoản thấp thì spread có thể co giãn đáng kể so với mức trung bình. Yêu cầu ký quỹ cũng có thể thay đổi.