Tin tức công ty

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY LỄ VÀ LỊCH FORTFS

Chung

Christmas Fairy Tale

Kính gửi Khách hàng,

Đội ngũ FortFS chân thành chúc mừng bạn với ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Chúng tôi chân thành mong bạn hạnh phúc và thịnh vương.

Lịch giao dịch vào ngày lễ theo thời gian EET (GMT + 2/3)

Biểu tượngngày 24 tháng 12
(Thứ Hai)
ngày 25 tháng 12
(Thứ Ba)
ngày 26 tháng 12
(Thứ Tư)
ngày 31 tháng 12
(Thứ Hai)
ngày 1 tháng 1
(Thứ Ba)
ngày 2 tháng 1
(Thứ Tư)
Ngoại hối & Kim loại Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường Đóng sớm
22:00
Đóng Giờ thông thường
#UKOIL (Brent) 03:00
22:00
Đóng Giờ thông thường 03:00
22:00
Đóng Giờ thông thường
#USOIL (WTI) 01:00
22:00
Đóng Giờ thông thường 01:00
22:00
Đóng Giờ thông thường
#AUS200 01:00
07:30
Đóng Đóng 01:00
07:30
Đóng Giờ thông thường
#FTSE100 01:00
14:30
Đóng Đóng 01:00
14:30
Đóng Giờ thông thường
#CAC40, #DAX30, #SPA35 Giờ thông thường Đóng Đóng Đóng sớm
22:00
Đóng Giờ thông thường
#USA100, #USA30, #USA500 Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường Đóng
22:00
Đóng Giờ thông thường
Tương lai & Cổ phiếu (NYSE, NASDAQ, MCX) Đóng sớm
20:00
Đóng Giờ thông thường Đóng sớm
22:00
Đóng Giờ thông thường

Chúng tôi hướng sự chú ý của bạn đến một sự thật rằng trong ngày lễ có thể có sự biến động gia tăng và giảm thanh khoản. Để bảo vệ quỹ tiền của bạn, chúng tôi khuyến nghị giữ mức Margin ở mức 200% hoặc cao hơn!

Trong lúc ngày lễ, sự thay đổi điều kiện giao dịch có thể, theo tài liệu quy định của công ty: một sự gia tăng trong mức đặt lệnh, yêu cầu ký quỹ, hạn chế giao dịch đối với các hợp đồng nhất định ( (đóng giao dịch hoặc chế độ "Chỉ đóng"), sự gia tăng spread có thể xảy ra.

Thời gian làm việc và hoạt động của công ty theo thời gian EET (GMT +2/3)

Phòng ban Công tyngày 24 tháng 12
(Thứ Hai)
ngày 25 tháng 12
(Thứ Ba)
ngày 26 tháng 12
(Thứ Tư)
ngày 27 tháng 12
(Thứ Năm)
ngày 31 tháng 12
(Thứ Hai)
ngày 1 tháng 1
(Thứ Ba)
ngày 2 tháng 1
(Thứ Tư)
Hỗ trợ (chat, ticket, email) Ngày ngắn cho đến lúc 15:00 Ngày lễ Ngày lễ Giờ thông thường Ngày ngắn cho tới lúc 15:00 Ngày lễ Ngày lễ
Tài chính (quá trình xử lý lệnh rút) Ngày ngắn cho đến lúc 15:00 Ngày lễ Ngày lễ Giờ thông thường Ngày ngắn cho đến lúc 15:00 Ngày lễ Ngày lễ

Kể từ ngày 3 tháng Một, công ty sẽ làm việc theo giờ thông thường.

Chúc bạn thành công,
Fort Financial Services - Citadel of Trading!