Tin tức công ty

PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY LỄ VÀ LỊCH FORTFS

Chung

Christmas Fairy Tale

Kính gửi Khách hàng,

Đội ngũ FortFS chân thành chúc mừng bạn với ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Chúng tôi chân thành mong bạn hạnh phúc và thịnh vương.

Lịch giao dịch vào ngày lễ theo thời gian EET (GMT + 2/3)

Công cụ22 tháng Mười Hai
(thứ Sáu)
25 tháng Mười Hai
(thứ Hai)
26 tháng Mười Hai
(thứ Ba)
29 tháng Mười Hai
(thứ Sáu)
1 January
(thứ Hai)
2 January
(thứ Ba)
Forex & Metals Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường
#UKOIL (Brent) 03:00
22:00
Đóng Giờ thông thường 03:00
22:00
Đóng Giờ thông thường
#USOIL (WTI) 01:00
22:00
Đóng Giờ thông thường 01:00
22:00
Đóng Giờ thông thường
#AUS200 01:00
07:30
Đóng Đóng 01:00
07:30
Đóng Giờ thông thường
#FTSE100 01:00
14:30
Đóng Đóng 01:00
14:30
Đóng Giờ thông thường
#CAC40, #DAX30, #SPA35 Giờ thông thường Đóng Đóng Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường
#USA100, #USA30, #USA500 Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường
Futures & Shares (NYSE, NASDAQ, MCX) Đóng sớm
20:00
Đóng Giờ thông thường Giờ thông thường Đóng Giờ thông thường

Chúng tôi hướng sự chú ý của bạn đến một sự thật rằng trong ngày lễ có thể có sự biến động gia tăng và giảm thanh khoản. Để bảo vệ quỹ tiền của bạn, chúng tôi khuyến nghị giữ mức Margin ở mức 200% hoặc cao hơn!

Trong lúc ngày lễ, sự thay đổi điều kiện giao dịch có thể, theo tài liệu quy định của công ty: một sự gia tăng trong mức đặt lệnh, yêu cầu ký quỹ, hạn chế giao dịch đối với các hợp đồng nhất định ( (đóng giao dịch hoặc chế độ "Chỉ đóng"), sự gia tăng spread có thể xảy ra.

Thời gian làm việc và hoạt động của công ty theo thời gian EET (GMT +2/3)

Bộ phận Công ty22 tháng Mười Hai
(thứ Sáu)
25 tháng Mười Hai
(thứ Hai)
26 tháng Mười Hai
(thứ Ba)
29 tháng Mười Hai
(thứ Sáu)
1 January
(thứ Hai)
2 January
(thứ Ba)
Hỗ trợ (chat, ticket, email) Giờ thông thường Ngày lễ Ngày lễ Ngày ngắn
cho đến khi 15:00
Ngày lễ 14:00
20:00
Finance (processing of withdrawal) Giờ thông thường Ngày lễ Ngày lễ Ngày ngắn
cho đến khi 17:00
Ngày lễ Ngày lễ

Kể từ ngày 3 tháng Một, công ty sẽ làm việc theo giờ thông thường.

Chúc bạn thành công,
Fort Financial Services – Citadel of Trading!