Tin tức công ty

Các hợp đồng giao dịch mới

Chung
Kính gửi các nhà đầu tư!
conctracts
Chúng tôi rất vui thông báo rằng bắt đầu tư hôm nay, chúng tôi sẽ thêm hơn 54 hợp đồng giao dịch trong danh sách của  "CFD USA SHARES" trong nền tảng giao dịch "Fort Financial Services". Những gã khổng lồ công nghệ và tài chính như Apple, Google, Facebook, Ebay, Amazon, Alibaba, Tesla, Nvidia, Oracle, LG,...sẽ có sẵn cho các giao dịch!

Thông tin chi tiết, vui long vào mục "Mô tả hợp đồng" trên website của chúng tôi.

Chúc bạn giao dịch thành công!