Tin tức công ty

Ngày Tưởng Niệm

Chung

Kính gửi Khách hàng!

memorial

Chúng tôi muốn lưu ý rằng vào ngày 29 tháng 5, Hoa Kỳ sẽ tổ chức Ngày Tưởng Niệm. Do đó, sự thay đổi lịch trình sau đây được dự kiến đối với chứng khoán Mỹ: CME, GLOBEX, NYSE, NASDAQ, ICE USA, NYMEX, cũng như USOIL và UKOIL *:
 
05.26.17 - đóng cửa sớm được dự kiến.
05.29.17 - giao dịch bị đóng.
 
Giao dịch FOREX diễn ra như thường lệ mà không có bất kỳ thay đổi nào. Do tính thanh khoản giảm nên phí chênh lệch mua bán bị giãn là có thể. Chúng tôi đề nghị bạn phải cẩn thận và có những cân nhắc về sự thay đổi này. 
 
* Lịch trình giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc vào các ngân hàng và đối tác.