Tin tức công ty

Phí mua bán trên các hợp đồng giao dịch phổ biến đã giảm!

Chung

chart

Kính gửi các nhà đầu tư và các đối tác,

FortFS công bố việc phí mua bán giảm!

Từ ngày 02/10/2017, 4 hợp đồng giao dịch phổ biến nhất sẽ là:

EURUSD: 0.8
GBPUSD: 0.9
            USDJPY: 1.0
            Vàng: 4.6

Good Luck!

Fort Financial Services - Citadel of trading